Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική σελίδα του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Νοσοκομειακή σύμβαση για ανασφάλιστα παιδιά Δικηγόρων

E-mail Εκτύπωση PDF

Νοσοκομειακή σύμβαση για ανασφάλιστα τέκνα Δικγηγόρων

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τη Νοσοκομειακή κάλυψη των ανασφάλιστων παιδιών τους ( μετά το πέρας των σπουδών τους) να επικοινωνήσουν με την Πρόεδρο του Λ.Ε.Α.Δ.Ι (κ. Φωτίκα).

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 20 Νοέμβριος 2012 12:28

Ολομέλεια Ενωσης Λ.Ε.Α.Δ Ελλαδος

E-mail Εκτύπωση PDF

Στις 13,14 και 15 Ιουλίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στη Βέροια η Ολομέλεια της Ενωσης Λ.Ε.Α.Δ Ελλάδος .

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα :

* Ενημέρωση για τα αποθεματικά των Λ.Ε.Α.Δ που βρίσκονται στην  Τράπεζα Ελλάδος .

* Η αναγκαιότητα αναθεώρησης των καταστατικών διατάξεων των Λ.Ε.Α.Δ και θέσπισης νέων με στόχο την διαφύλαξη των πόρων των Λ.Ε.Α.Δ .Εναρμόνιση των Καταστατικών  των Λ.Ε.Α.Δ

* Αναγκαιότητα επέκτασης της ιδωτικής ασφάλισης πέραν της νοσοκομειακής και σε θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

* Φορολογική ενημέρωση για τα Λ.Ε.Α.Δ

*Διαχείριση αποθεματικών των Λ.Ε.Α.Δ

* Καθορισμός των τομέων παρέμβασης και των στόχων των Λ.Ε.Α.Δ

* Οικονομικός και Διοικητικός απολογισμός.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 22:09

Παραλαβή διορισμών Δικαστικών Αντιπροσώπων

E-mail Εκτύπωση PDF

Ενημερώνονται οι συνάδελφοι που διορίστηκαν Δικαστικοί Αντιπρόσωποι στις εκλογές της 6ης Μαϊου 2012 ότι μπορούν να παραλάβουν τους διορισμούς τους από την Εισαγγλία Πρωτοδικεών Ιωαννίνων την Δευτέρα 30 Απριλίου 2012.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 29 Απρίλιος 2012 21:53

Καθορισμός ειδικής αποζημίωσης για τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους

E-mail Εκτύπωση PDF

Στο ΦΕΚ. Αρ. Φύλλου 1364/26 Απριλίου 2012/ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

                δημοσιεύθηκε η υπαριθμ. 16744 απόφαση

Καθορισμός της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012.

                             Άρθρο 1

Στους διοριζόμενους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, αναπληρωτές αυτών, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012, καταβάλλεται αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα. Για τον καθορισμό του χρόνου, για τον οποίο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.λπ. του άρθρου αυτού, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερών που είναι απαραίτητες:

α) για τη μετάβαση και επιστροφή τους μέσω της

συντομότερης οδού και

β) για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

                                                Άρθρο 2

            Στους αναφερόμενους στο προηγούμενο άρθρο, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:

α. Στους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, ποσό εκατόν τριάντα ευρώ (130,00 €) για κάθε ημέρα και για επτά (7) ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο.

β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής ποσό εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115,00 €) για κάθε ημέρα και για επτά (7) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α΄ και Β΄ Αθηνών, Νομού Αττικής, Α΄ και Β΄ Πειραιά, Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης το ανώτατο όριο ημερών για το οποίο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες.Οι ημέρες αυτές ορίζονται σε εννέα (9) για δικαστικούς αντιπροσώπους, που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους στα νησιωτικά συμπλέγματα των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Ρόδου και Κω),καθώς και των νησιών Ικαρίας του νομού Σάμου, Κυθήρων και Αντικυθήρων του νομού Αττικής, Γαύδου του νομού Χανίων, Σαμοθράκης του νομού Έβρου, Θάσου του νομού Καβάλας, Ψαρρών και Οινουσών του νομού Χίου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου του νομού Λέσβου, Βορείων Σποράδων και των νησιών άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους, για λόγους συγκοινωνιακών δυσχερειών. Ειδικότερα για τα νησιά Ρόδου και Κω θα ισχύσει το ανώτατο όριο των επτά (7) ημερών.Για τους αναπληρωτές εφόρους καταβάλλεται, η ίδια ημερήσια αποζημίωση, αλλά σε κάθε περίπτωση για μια ημέρα λιγότερη.

Για τους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καταβάλλεται, η ίδια ημερήσια αποζημίωση, ίση με τέσσερεις (4) ημέρες.

γ. Στους δημοσίους, δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιού-νται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευ-τικών επιτροπών, ποσό έως και πενήντα ευρώ ( 50,00 €) για κάθε ημέρα και για δύο (2) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 29 Απρίλιος 2012 21:53

Σελίδα 7 από 40