Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική σελίδα του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΕ για το έτος 2011

E-mail Εκτύπωση PDF

Ανακοίνωση   

    Σας γνωρίζουμε ότι οι ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές  του έτους 2011 υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε.   έχουν ως εξής:

Παλαιοί ασφαλισμένοι πριν 1/1/93 (ΠΑ) :

Άνω 5ετία

Τ.Υ.Δ.Ε.

Πρόσθετη εισφορά

 

 50 €  Χ 12 μήνες =

 4,5 €  Χ   6 μήνες =

      600 €

    + 27 €

     627 €

 

 

Νέοι ασφαλισμένοι από 1/1/93-30/6/2008 (ΝΑ) :

Άνω 5ετία

 

1η ασφαλιστική κατηγορία

2η ασφαλιστική κατηγορία

 

 

50 €  Χ 6  μήνες =

55 € Χ 6  μήνες =

  300 €

+330 €

  630 €

 

Κάτω 5ετία

 

1η ασφαλιστική κατηγορία

2η ασφαλιστική κατηγορία

 

 

25 €  Χ 6  μήνες =

27,5 € Χ 6  μήνες =

  150 €

+165 €

  315 €

 

Νέοι ασφαλισμένοι από 1/7/2008-31/12/2011) (ΝΑ) και ασκούμενοι:

 

1η ασφαλιστική κατηγορία

 

 

 25 €  Χ 12  μήνες =

 

   300 €

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος 2012 13:33

Πρόσκληση προς τα μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Ι για τη συμμετοχή τους στη συμβολική κατάληψη των Γραφείων του ΤΥΔΕ την 10-2-1012

E-mail Εκτύπωση PDF

Το ΔΣ του Λ.Ε.Α.Δ.Ι και η Ενωση Λ.Ε.Α.Δ Ελλάδος ,καλούν τα μέλη τους να συμμετέχουν στην συμβολική κατάληψη των Γραφείων του ΤΥΔΕ ( Ηπείρου 64 -Αθήνα ) την Παρασκευή 10-2-2012 και ώρα 10,00' πμ που οργανώνουν οι Επαρχιακοί Δικηγορικοί Σύλλογοι ,σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαράδεκτη κατάσταση στον τομέα Υγείας.

Το θέμα της Υγείας και της Υγειονομικής ασφαλιστικής κάλυψης των συναδέλφων δικηγόρων αποτέλεσε βασικό θέμα σε όλες σχεδόν τις Ολομέλειες της ΕΝΩΣΗΣ των Λ.Ε.Α.Δ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Είναι γνωστό ότι το ΤΥΔΕ σήμερα αδυνατεί πλέον να εξυπηρετήσει την Φαρμακευτική ,ιατρική και παρακλινική περίθαλψη των συναδέλφων δικηγόρων και των μελών των οικογενειών τους ,ενώ ήδη είναι ορατός ο κίνδυνος κα τα δημόσια Νοσοκομεία να αρνούνται εφ΄εξής την παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους συναδέλφους ,αν εξ ίδίων δεν καταβάλλουν τις σχετικές δαπάνες.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 09 Φεβρουάριος 2012 13:31

Μασκε χορός της Ομάδας Αιμοδοσίας

E-mail Εκτύπωση PDF

H Ομάδα Αιμοδοσίας του Δικηγορικού Συλλόγου  σας προσκαλεί στον μασκέ χορό  που θα γίνει την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10,00'  μμ στο Old Post.Τα έσοδα του χορού θα δοθούν στις Φυλακές Σταυρακίου .Τιμή πρόσκλησης 3 ευρώ . Οι καλύτερες θα μεταμφιέσεις κερδίσουν δώρα .Προσκλήσεις διατίθενται και στη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου .

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2012 21:10

Νέες ρυθμίσεις για τις εισφορές στο Ταμείο Νομικών

E-mail Εκτύπωση PDF

Νέες ρυθμίσεις για τις εισφορές στο Ταμείο Νομικών

 

Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.16397/635/14.7.2011

Εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.

Αθήνα, 14 / 7 / 2011
Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.16397 / 635

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ : B΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Ράπτη
Τηλέφωνο : 210 - 3368109
FAX : 210 – 3368185


ΘΕΜΑ : «Εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.»


Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις των παρ. 14 και 15 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 152 Α΄/1-7-2011, επέρχονται μεταβολές στις εισφορές που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονται στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.).

Ειδικότερα, επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 14 του ανωτέρω άρθρου επιβάλλεται πρόσθετη εισφορά, πέραν της προβλεπόμενης, για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Το ύψος της πρόσθετης εισφοράς για τους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Τ.Σ.Α.Υ. – Τ.Α.Ν.) ανέρχεται σε 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά. Πρόσθετη εισφορά προβλέπεται και για την Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ύψους 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, καθώς και για τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ. ύψους 1% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Αντίστοιχα, για τους Τομείς των λοιπών κλάδων του Ε.Τ.Α.Α. καταβάλλεται πρόσθετη εισφορά 0,6 % για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, 0,4 % για τον κλάδο πρόνοιας και 0,65% για τον κλάδο ασθένειας επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας όπως έχει διαμορφωθεί για το έτος 2011 (693,35 €).

Ειδικότερα σε ότι αφορά την ειδική εισφορά υπέρ του κλάδου πρόνοιας επισημαίνουμε ότι τούτο προφανώς εκ παραδρομής ορίζεται εσφαλμένως σε 4% αντί του ορθού ποσοστού 0,4 %.

Ήδη το Υπουργείο μας προωθεί άμεσα διάταξη, για την αντικατάσταση του εσφαλμένου ποσοστού από 4% στο ορθό 0,4%.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 15 του ανωτέρω άρθρου, προβλέπεται για τους από 1/1/1993 και εφεξής ασφαλισμένους (νέοι ασφαλισμένοι), που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. ως ελεύθεροι επαγγελματίες, η υποχρεωτική υπαγωγή τους στην 1η ασφαλιστική κατηγορία κατά την πρώτη ασφάλισή τους στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., και η υποχρεωτική μετάταξή τους στην αμέσως επόμενη ασφαλιστική κατηγορία, ανά τριετία, και πάντα την 1η του επομένου έτους στο οποίο συμπληρώθηκε η τριετία.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος μετά την 1/1/1993 που ασφαλίστηκε στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ως μηχανικός από 8/5/2011 συμπληρώνει την πρώτη τριετία ασφάλισης το 2014, και συνεπώς από 1/1/2015 υπάγεται υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία.

Ειδικά για την Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ως κριτήριο για την συμπλήρωση της τριετίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υπαγωγής του ασφαλισμένου σε αυτή, και όχι η ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Για παράδειγμα, ο ανωτέρω ασφαλισμένος υπάγεται στην Ειδική Προσαύξηση εντός του 2013, οπότε για την Ειδική Προσαύξηση υπάγεται υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2017.

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την περ. β της εν λόγω παραγράφου, τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για όσους νέους ασφαλισμένους έχουν ήδη υπαχθεί στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., και κατά συνέπεια όσοι από αυτούς συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2011 τουλάχιστον τρία έτη ασφάλισης μετατάσσονται υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2012.

Για παράδειγμα, νέος ασφαλισμένος που ασφαλίστηκε στο Τ.Σ.Α.Υ. το 2002, υπάγεται υποχρεωτικά από 1/1/2012 στη 2η ασφαλιστική κατηγορία.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 15 τα παραπάνω έχουν εφαρμογή και για τους τομείς των λοιπών κλάδων του Ε.Τ.Α.Α.

3. Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των παρ. 14 και 15 του άρθρου 44 του ν.3986/2011, ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 17 του ανωτέρω άρθρου η 1/1/2012.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 22 Ιανουάριος 2012 13:36

Σελίδα 10 από 39