Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική σελίδα του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Νέες ρυθμίσεις για τις εισφορές στο Ταμείο Νομικών

E-mail Εκτύπωση PDF

Νέες ρυθμίσεις για τις εισφορές στο Ταμείο Νομικών

 

Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.16397/635/14.7.2011

Εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.

Αθήνα, 14 / 7 / 2011
Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.16397 / 635

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ : B΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Ράπτη
Τηλέφωνο : 210 - 3368109
FAX : 210 – 3368185


ΘΕΜΑ : «Εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.»


Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις των παρ. 14 και 15 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 152 Α΄/1-7-2011, επέρχονται μεταβολές στις εισφορές που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονται στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.).

Ειδικότερα, επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 14 του ανωτέρω άρθρου επιβάλλεται πρόσθετη εισφορά, πέραν της προβλεπόμενης, για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Το ύψος της πρόσθετης εισφοράς για τους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Τ.Σ.Α.Υ. – Τ.Α.Ν.) ανέρχεται σε 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά. Πρόσθετη εισφορά προβλέπεται και για την Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ύψους 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, καθώς και για τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ. ύψους 1% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Αντίστοιχα, για τους Τομείς των λοιπών κλάδων του Ε.Τ.Α.Α. καταβάλλεται πρόσθετη εισφορά 0,6 % για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, 0,4 % για τον κλάδο πρόνοιας και 0,65% για τον κλάδο ασθένειας επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας όπως έχει διαμορφωθεί για το έτος 2011 (693,35 €).

Ειδικότερα σε ότι αφορά την ειδική εισφορά υπέρ του κλάδου πρόνοιας επισημαίνουμε ότι τούτο προφανώς εκ παραδρομής ορίζεται εσφαλμένως σε 4% αντί του ορθού ποσοστού 0,4 %.

Ήδη το Υπουργείο μας προωθεί άμεσα διάταξη, για την αντικατάσταση του εσφαλμένου ποσοστού από 4% στο ορθό 0,4%.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 15 του ανωτέρω άρθρου, προβλέπεται για τους από 1/1/1993 και εφεξής ασφαλισμένους (νέοι ασφαλισμένοι), που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. ως ελεύθεροι επαγγελματίες, η υποχρεωτική υπαγωγή τους στην 1η ασφαλιστική κατηγορία κατά την πρώτη ασφάλισή τους στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., και η υποχρεωτική μετάταξή τους στην αμέσως επόμενη ασφαλιστική κατηγορία, ανά τριετία, και πάντα την 1η του επομένου έτους στο οποίο συμπληρώθηκε η τριετία.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος μετά την 1/1/1993 που ασφαλίστηκε στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ως μηχανικός από 8/5/2011 συμπληρώνει την πρώτη τριετία ασφάλισης το 2014, και συνεπώς από 1/1/2015 υπάγεται υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία.

Ειδικά για την Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ως κριτήριο για την συμπλήρωση της τριετίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υπαγωγής του ασφαλισμένου σε αυτή, και όχι η ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Για παράδειγμα, ο ανωτέρω ασφαλισμένος υπάγεται στην Ειδική Προσαύξηση εντός του 2013, οπότε για την Ειδική Προσαύξηση υπάγεται υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2017.

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την περ. β της εν λόγω παραγράφου, τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για όσους νέους ασφαλισμένους έχουν ήδη υπαχθεί στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., και κατά συνέπεια όσοι από αυτούς συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2011 τουλάχιστον τρία έτη ασφάλισης μετατάσσονται υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2012.

Για παράδειγμα, νέος ασφαλισμένος που ασφαλίστηκε στο Τ.Σ.Α.Υ. το 2002, υπάγεται υποχρεωτικά από 1/1/2012 στη 2η ασφαλιστική κατηγορία.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 15 τα παραπάνω έχουν εφαρμογή και για τους τομείς των λοιπών κλάδων του Ε.Τ.Α.Α.

3. Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των παρ. 14 και 15 του άρθρου 44 του ν.3986/2011, ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 17 του ανωτέρω άρθρου η 1/1/2012.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 22 Ιανουάριος 2012 13:36

Δηλώσεις συναδέλφων για βράβευση των παιδιών τους που πέτυχαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

E-mail Εκτύπωση PDF

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι , που τα παιδιά τους έχουν επιτύχει στα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι , να το δηλώσουν το αργότερο έως την 19 Δεκεμβρίου 2011 , στη Γραμματεία του Συλλόγου ( Βιβλιοθήκη - κ. Καλφιγκοπούλου ) προκειμένου να βραβευθούν από το Λ.Ε.Α.Δ.Ι κατά την Χριστουγεννιάτικη γιορτή .

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

1) Αίτηση (από τη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου )

2) Πιστοποιητικό της Σχολής .

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος 2011 20:39

Νομοσχέδιο "σκούπα" για τη Δικαιοσύνη

E-mail Εκτύπωση PDF

Το ν/σ «σκούπα» για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης

 

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011, 15:21

 

H καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης έχει στοιχίσει στη χώρα μας 8.420.822 ευρώ σε χρηματικές αποζημιώσεις, με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, απ’ το οποίο έχει καταδικαστεί η Ελλάδα, μέχρι και το 2011, περισσότερες από 360 φορές.

Η χώρα μας, δυστυχώς, κατατάσσεται τέταρτη μεταξύ των 47 κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που συστηματικά και κατ΄ επανάληψη παραβιάζει τον εύλογο χρόνο στην απονομή της Δικαιοσύνης, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να υπάρχει υπόθεση, για την οποία άλλωστε καταδικάστηκε η Ελλάδα, και η έκδοση της απόφασης καθυστέρησε 27 ολόκληρα χρόνια.

Την παθογένεια στην καθυστέρηση απονομής της Δικαιοσύνης φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει το νομοσχέδιο-σκούπα που εξήγγειλε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Μιλτ. Παπαϊωάννου. Στόχος των 120 διατάξεων του νομοσχεδίου είναι η άρση της αρνησιδικίας.

Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται με το νομοσχέδιο:

Δικαστική μεσολάβηση: Οι ιδιωτικές διαφορές θα επιλύονται σε συντομότατο χρονικό διάστημα μέσω ξεχωριστών και κοινών ακροάσεων των αντιδίκων από τον μεσολαβητή-δικαστή, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δικαστική διαδικασία.

Συναινετική λύση του γάμου με γραπτή συμφωνία των δύο πλευρών και αναγκαία παράσταση δικηγόρου, ενός για κάθε μέρος, χωρίς να υφίσταται πλέον δεύτερη συζήτηση. Τα διαζύγια με αντιδικία μεταφέρονται από το Πολυμελές στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

Μεταφέρεται από τα Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία η εκδίκαση των υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Απλοποιείται και συντομεύεται η διαδικασία δημοσίευσης καταστατικού σωματείου. Δεν απαιτείται απόφαση του Πρωτοδικείου. Αρκεί διάταξη του ειρηνοδίκη.

Το Ειρηνοδικείο αποκτά την αρμοδιότητα στο σύνολο των ενεργειών για τις δημοσιεύσεις των διαθηκών και την έκδοση κληρονομητηρίου.

Προστίθεται τόκος επιδικίας για τις χρηματικές οφειλές ως αντικίνητρο για την άσκοπη παράταση της διεξαγωγής των δικών, το οποίο προστίθεται στα δικαστικά έξοδα που επιδικάζονται σε αυτόν που προσφεύγει στα δικαστήρια για «ψύλλου πήδημα».

Στις ειδικές διαδικασίες, ο δικαστής υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή του, είτε επί της έδρας, είτε εντός 48 ωρών, είτε σε δύσκολες υποθέσεις εντός είκοσι ημερών.

Οι αποφάσεις για τους πιστωτικούς τίτλους δημοσιεύονται μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας και το αργότερο μέχρι 48 ώρες μετά τη συζήτηση.

Ασφαλιστικά Μέτρα: Όλα τα ασφαλιστικά μέτρα εκδικάζονται από τα Μονομελή Πρωτοδικεία. Η συζήτηση προσδιορίζεται μέσα σε 30 ημέρες και η απόφαση δημοσιεύεται αμέσως μετά την περάτωση της ακροαματικής διαδικασίας και το αργότερο σε 48 ώρες μετά τη συζήτηση και σε ειδικές περιπτώσεις εντός 20 ημερών. 

Για τις εργατικές διαφορές, η αγωγή προσδιορίζεται μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την κατάθεση και η απόφαση του Δικαστηρίου θα εκδίδεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.

Ποινική Δίκη 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Εισαγγελέων και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μόνο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υπολογίζεται ότι για ολόκληρο το 2011 θα έχουν εισαχθεί περίπου 330.000 μηνύσεις - εγκλήσεις. Η τάση είναι αυξητική, αν ληφθεί μάλιστα υπ' όψιν ότι στην αρχή της δεκαετίας 2000-2010 ο αντίστοιχος αριθμός μηνύσεων – εγκλήσεων ήταν 198.489. Σε όλα τα δικαστήρια της χώρας μόνο το 2010 εισήχθησαν 672.014 μηνύσεις.

Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου προβλέπονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις – τομές:

1. Καταργείται η υποχρεωτικότητα της προκαταρκτικής εξέτασης στα πλημμελήματα.

2. Ανώνυμες καταγγελίες τίθενται αμέσως στο αρχείο.

3. Ο μηνυτής στα κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα καταθέτει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού εκατό (100) ευρώ. 

4. Θεσπίζεται Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων για συγκεκριμένα κακουργήματα που δεν επιφέρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, όπως υποθέσεις ναρκωτικών, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες, του νόμου περί αλλοδαπών, του νόμου περί λαθρεμπορίας, του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, του νόμου περί τυχερών παιχνιδιών και του νόμου περί αθλητικής βίας.

5. Προσωρινή κράτηση μπορεί να διαταχθεί και όταν το έγκλημα τελέστηκε κατ' εξακολούθηση ή στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης ή υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων απ' αυτό.

6. Σε περίπτωση διαφωνίας ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση, αποφαίνεται την ίδια ημέρα, που απολογήθηκε ο κατηγορούμενος. Μέχρι την έκδοση της απόφασης ο κατηγορούμενος κρατείται.

7. Αυτός που προσφεύγει κατά του κλητήριου θεσπίσματος ενώπιον του εισαγγελέα εφετών, υποχρεούται με ποινή απαραδέκτου να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού τριακοσίων (300) ευρώ. 

8. Αν ο κατηγορούμενος για κακούργημα, ο οποίος δεν έχει συνήγορο, αρνηθεί την υπεράσπισή του από τον διορισμένο με βάση τον πίνακα του Δικηγορικού Συλλόγου από το δικαστήριο συνήγορο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει σε αυτόν άλλον συνήγορο από τον ίδιο πίνακα. Σε περίπτωση νέας άρνησης του κατηγορουμένου, το δικαστήριο προβαίνει στην εκδίκαση της υπόθεσης χωρίς διορισμό συνηγόρου.

Φυσικά ο κατηγορούμενος δικαιούται σε οποιαδήποτε στάση της δίκης να διορίσει συνήγορο υπεράσπισης της απολύτου ελεύθερης επιλογής του.

9. Ο κατηγορούμενος για κακούργημα, που δεν έχει συνήγορο υπεράσπισης, υποχρεούται δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο να ειδοποιήσει τον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας διορίζει συνήγορο από τον πίνακα και θέτει στη διάθεσή του τη δικογραφία.

10. Η αναβολή γίνεται σε δικάσιμο, στην οποία προεδρεύει ο ίδιος δικαστής που προήδρευε του δικαστηρίου, που χορήγησε την αναβολή.

11. Οι πράξεις της ελαφράς σωματικής βλάβης, της ελαφράς σωματικής βλάβης από αμέλεια, της εξύβρισης, της απειλής (το τρίδυμο του ελληνικού καβγά) και της απλής δυσφήμησης γίνονται πταίσματα. Ομοίως πταίσματα γίνονται και οι πράξεις της αυτοδικίας.

12. Τα ποσά που προβλέπονται ως κατώτατα όρια για τον χαρακτηρισμό μιας πράξης ως κακούργημα αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως: Το ποσό των 15.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ, το ποσό των 73.000 σε 300.000 ευρώ και το ποσό των 150.000 ευρώ σε 500.000 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά στις εκκρεμείς υποθέσεις.

13. Οι παραβάτες της υγειονομικής διάταξης για την ηχορύπανση από τα κέντρα διασκεδάσεως τιμωρούνται πλέον σε βαθμό πλημμελήματος. Και ακολουθείται υποχρεωτικά η αυτόφωρη διαδικασία. Το φαινόμενο αυτό έχει λάβει πολύ οχληρές διαστάσεις τον τελευταίο καιρό.

14. Στα εγκλήματα της διευκόλυνσης παράνομης εισόδου στο ελληνικό έδαφος υπηκόου τρίτης χώρας ή της μεταφοράς από το εξωτερικό στην Ελλάδα ή της προώθησης στην Ελληνική Επικράτεια, ακολουθείται υποχρεωτικά η αυτόφωρη διαδικασία και η ποινή που επιβάλλεται δεν μετατρέπεται σε χρηματική, ούτε αναστέλλεται.

Διοικητική Δίκη

Συμπληρώνεται και ενισχύεται ο θεσμός της πιλοτικής δίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

1. Συγκροτείται ειδικός δικαστικός σχηματισμός στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την εκδίκαση διαφορών που αφορούν στις στρατηγικές επενδύσεις. Στον σχηματισμό αυτό μετέχει ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 12 σύμβουλοι και δύο πάρεδροι που επιλέγει η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Οι σχετικές αποφάσεις θα εκδίδονται στο συντομότερο δυνατόν χρόνο από τη συζήτησή τους.

2. Για την προώθηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών προβλέπεται η έκδοση του διατακτικού των αποφάσεων αυτών μέσα σε διάστημα επτά ημερών από την εκδίκαση της σχετικής αίτησης.

3. Σε περίπτωση που η δημόσια διοίκηση δεν αποστέλλει τον φάκελο στο δικαστήριο, το δικαστήριο μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας σε βάρος του Δημοσίου για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του αιτούντος και να προχωρήσει στην εκδίκαση της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι με προγενέστερο νόμο έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες του υπαλλήλου που δεν ανταποκρίνεται στις εντολές του δικαστηρίου.

4. Θεσπίζεται το δικαίωμα αποζημιώσεως των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης (εκτός από το Δημόσιο και τους κυβερνητικούς οργανισμούς). Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, για την οποία ο αιτών παραπονείται ότι υπήρξε υπέρβαση της εύλογης διάρκειας. Η σχετική αίτηση εξετάζεται από Τριμελές Συμβούλιο από ανώτατους δικαστές.

5. Τα κριτήρια για την επιδίκαση ικανοποίησης λόγω υπέρβασης εύλογης διάρκειας της δίκης είναι η συμπεριφορά των διαδίκων, η πολυπλοκότητα των νομικών ζητημάτων, ο αριθμός των αναβολών, η έκδοση προδικαστικών αποφάσεων, η ύπαρξη εκκρεμών δικών με όμοιο περιεχόμενο ενώπιον ανωτέρων ή ανωτάτων δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της δίκης, η υποβολή αίτησης επιτάχυνσης.

6. Συγκροτούνται ειδικές επιτροπές από μέλη του νομικού συμβουλίου του κράτους, έναν καθηγητή ΑΕΙ και ένα δικηγόρο Αθηνών ή Πειραιώς, που υποδεικνύονται από τους οικείους συλλόγους για την εξέταση και την ουσιαστική ικανοποίηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

7. Δικαστική δαπάνη. Το δικαστήριο θα μπορεί να επιβάλλει δικαστική δαπάνη έως τριπλάσια της εκάστοτε οριζόμενης, στις περιπτώσεις που ο ηττηθείς διάδικος συνέβαλε με τη δικονομική του συμπεριφορά στην καθυστέρηση εκδίκασης της υπόθεσης.

Ελεγκτικό Συνέδριο

Εισάγεται η πιλοτική δίκη και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Οργανισμός Δικαστηρίων

Τα δικαστήρια συνεδριάζουν τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00 μέχρι τις 17.00. Η διάταξη αυτή δεν αφορά στο σύνολο των δικαστικών υπαλλήλων, αλλά αφορά κυρίως στους γραμματείς της έδρας και στις υποστηρικτικές αυτής Υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές θα εξεταστεί σε συνεργασία με τους Συλλόγους των Εργαζομένων η δυνατότητα καταβολής υπερωριακής αμοιβής ή διευθέτησης του χρόνου εργασίας (λ.χ. με παροχή της δυνατότητας έξτρα ρεπό σε άλλες ημέρες).

 

Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις με τις οποίες θεσπίζεται η αναγραφή, επάνω στο δικόγραφο, υποχρεωτικά, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των δικηγόρων που καταθέτουν τα σχετικά ένδικα μέσα. Εισάγεται ο θεσμός της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

Οι διατάξεις αυτές αφορούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα Διοικητικά Δικαστήρια και το Ελεγκτικό Συνέδριο και έρχονται να συμπληρώσουν αντίστοιχες διατάξεις που πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, στο πλαίσιο του προγράμματος e-jus

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 08 Δεκέμβριος 2011 22:03

Αναγγελία εισαγωγής σε Δημόσια Νοσκομεία ή Ιδωτικές Κλινικές

E-mail Εκτύπωση PDF
Αναγγελία εισαγωγής σε δημόσια Νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών όπως κωδικοποιήθηκε, συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την Φ. 424/1395/30.11.1981 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ.720/Β/30.11.1981) αρθ. 6 § 5, η αναγγελία εισαγωγής σε κρατικά Νοσοκομεία ή σε Ιδιωτικές Κλινικές κλπ. συμβεβλημένες ή μη με το Ε.Τ.Α.Α., πρέπει να γίνεται στον Τομέα με φαξ (210 88.14398), είτε από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο είτε από τη γραμματεία του Νοσοκομείου ή της Κλινικής, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 3 ημερών ώστε να πραγματοποιηθεί έλεγχος από τους ελεγκτές Ιατρούς του Ε.ΤΑ.Α..

Στη περίπτωση που δεν γίνει η αναγγελία εισαγωγής ο Τομέας δεν θα καταβάλλει καμία δαπάνη για τη νοσηλεία ούτε στον Ασφαλισμένο ούτε και στο Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική κλπ.
Η αναγγελία πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο Ιατρού του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής, το οποίο βεβαιώνει την ανάγκη εισαγωγής σε αυτό.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 20 Νοέμβριος 2011 20:32

Σελίδα 10 από 38