Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική σελίδα του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Ι

E-mail Εκτύπωση PDF

Μετά τις εκλογές  της 30ης  Απριλίου 2014 του Λ.Ε.Α.Δ.Ι για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου  και τη συγκρότησή του σε Σώμα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους  :

Κατσάνο Παναγιώτη -Πρόεδρο,

Τσιάλιο Βασίλειο- Αντιπρόεδρο ,

Μάντζου Ζωή - Γραμματέα,

Τσαμπαλά Μάριο -Ταμία,

Βάσσου Αναστασία -Μέλος.

 

 

Εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ του Λ.Ε.Α.Δ.Ι την 30-4-2014

E-mail Εκτύπωση PDF

Την  3oη Απριλίου 2014,ημέρα Τετάρτη  και από ώρα 10,οο πμ έως 13,30 μμ θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ του Λ.Ε.Α.Δ.Ι στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων .

Η ανακύρυξη των υποψηφίων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού του Λ.Ε.Α.Δ.Ι ,ήτοι του άρθρου 23 αυτού ,για το Δ.Σ και για την Εξελεγκτική Επιτροπή ,έχουν ως ακολούθως: 

Α) Για το Δ.Σ του Λ.Ε.Α.Δ.Ι (κατ΄αλφαβητική σιερά )

1) Αναστασία ΒΑΣΣΟΥ του Θεοδώρου

2) Μαρίνα ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗ του Αντωνίου

3) Παναγιώτης ΚΑΤΣΑΝΟΣ του Ιωάννη

4) Ζωή ΜΑΝΤΖΙΟΥ του Θωμά 

5) Μάριος ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ του Δημητρίου

6) Βασίλειος ΤΣΙΑΛΟΣ του Γεωργίου

 

Β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

1) Σοφία ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ του Βασιλείου

2) Κωνσταντίνος ΓΚΑΤΖΟΝΙΚΑΣ του Φωτίου

3) Γεώργιος ΜΠΙΣΤΙΟΛΗΣ του Δημητρίου

 

Σταυροί προτίμησης:

3 για το Δ.Σ και ομοίως 3 για την ΕΕ

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 29 Απρίλιος 2014 10:31

Εκλογική αποζημίωση και ΦΠΑ .Διευκρίνιση του Υπουργείου Οικονομικών

E-mail Εκτύπωση PDF

Εκλογική αποζημίωση και ΦΠΑ: Διευκρινίσεις του Υπουργείου Οικονομικών .

 

Με την υπ'αρ. πρωτ. Δ14Β1087797ΕΞ2013 το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την ακόλουθη απάντηση σχετικά με ερώτημα για την φορολογική αντιμετώπιση της εκλογικής αποζημίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων: "1. Οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες, που διορίζονται ως αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του π.δ. 96/2007, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, δεν ενεργούν στο πλαίσιο άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

Κατά συνέπεια, η ειδική εκλογική αποζημίωση που λαμβάνουν δεν υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και επομένως δεν αναλογεί ΦΠΑ στο έσοδο αυτό.

2. Δεδομένου ότι, στα πλαίσια της ιδιότητάς σας ως δικηγόρος, οριστήκατε δικαστικός αντιπρόσωπος σε εκλογικό τμήμα και λάβατε ειδική εκλογική αποζημίωση, καθώς και ότι ως δικηγόρος έχετε υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, θα πρέπει την ειδική αυτή εκλογική αποζημίωση να την συμπεριλάβετε στις δηλώσεις ΦΠΑ.

Ειδικότερα, το ποσό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στον κωδ. 310 της περιοδικής και αντίστοιχα στον κωδ. 611 της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. που υποβάλλατε, ως εξαιρούμενη του Φ.Π.Α. εκροή.

3. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, εφόσον όπως αναφέρεται στο ερώτημά σας δεν έχετε συμπεριλάβει το ποσό αυτό στις δηλώσεις που υποβάλλατε, πρέπει να υποβάλλετε σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμο, όπως έχει διευκρινιστεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1317/2.12.1997 του Υπουργείου Οικονομικών".

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2013 11:11

Σοβαρός κίνδυνος για τη διασφάλιση του πόρου υπερ των ΛΕΑΔ με την ψήφιση του νέου Κώδικα περί Δικηγόρων

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΝΩΣΗ Λ.Ε.Α.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ                                                            ΠΑΤΡΑ: 08/08/2013

Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

ΕΔΡΑ: ΠΑΤΡΑ (Φιλοποίμενος 24 )

Τηλ.: 2610 220 933

 

                                                                                                ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και Δ. Σ.

                                                                                                Λ.Ε.Α.Δ., και Δικηγορικού Συλλόγου

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε επειγόντως για το ακόλουθο θέμα :

   Στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον νέο κώδικα περί Δικηγόρων που ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης παρέδωσε στους Δικηγορικούς Συλλόγους και που θα ψηφισθεί μετά το δεύτερο δεκαήμερο του Αύγουστου σε συζήτηση κατ’αρθρο στην Βουλή ,το άρθρο 63 του αρχικού σχεδίου του κώδικα που κατά τρόπο σαφή  όριζε την παρακράτηση από παραστάσεις   ως εισφοράς ποσοστού 5% υπέρ του οικείου ΛΕΑΔ  (ακόμη και για τους μελλοντικούς υπό σύσταση  ΛΕΑΔ ), δυστυχώς άλλαξε και στο αντίστοιχο νέο άρθρο με αριθ. 61 στην μεν παρ2  ορίζει ότι παρακρατείται ποσό (και όχι ποσοστό) και στην 61 παρ 1 ότι αυτό προορίζεται «γγ) για  την απόδοση ως πόρου στο οικείο Ταμείο Προνοίας του ΕΤΑΑ και στους διαδόχους αυτού φορείς».

Οικείο Ταμείο Προνοίας του ΕΤΑΑ είναι μόνο εκείνο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ,ενώ Διάδοχοι φορείς του οικείου ταμείου Προνοίας του ΕΤΑΑ μπορεί κάτω από προϋποθέσεις να θεωρηθούν οι Λογαριασμοί των Δικηγορικών συλλόγων Θεσσαλονίκης και Πειραιά ( που είναι ΝΠΙΔ) και όχι οι ΛΕΑΔ που ως φορείς  προϋπήρξαν του ΕΤΑΑ.

Δημιουργούνται δύο πολύ σοβαρά θέματα :

1.Η μη πρόβλεψη στο άρθρο 61 παρ1γγ παρακράτησης εισφοράς ( που θα πληρώνει ο Δικηγόρος και όχι τρίτος) υπέρ του ΛΕΑΔ του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου είναι  κάτι που και δυσμενή  αντισυνταγματική διάκριση αποτελεί εις βάρος των συναδέλφων Δικηγόρων των επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων, αλλά και θα οδηγήσει σε εξαφάνιση τους ΛΕΑΔ που επιτελούν σπουδαίο κοινωνικό ρόλο και έργο.

2.- Η πρόβλεψη ποσού και όχι ποσοστού κάτι που θα πρέπει να επισημανθεί και προσεχθεί κατά την μελλοντική σύνταξη οικείων ΠΔ της παρ 2 άρθρου 61.

 Ζήτημα  επίσης είναι οι εξαιρέσεις της παρ.3 αρθρου61 από την προκαταβολή γενικά ποσών κυρίως ως προ Ελληνικό Δημόσιο που θα πρέπει αν δεν τροποποιηθεί η σχετική διάταξη να αντιμετωπισθεί μέσα από τα καταστατικά των ΛΕΑΔ.

Συμπερασματικά οπωσδήποτε θα πρέπει να επαλειφθούν από το κείμενο οι λέξεις «του ΕΤΑΑ» και να  προστεθούν μετά την λέξη « φορείς» οι λέξεις « άρθρου  31 ν.2676/1999, άρθρου 74 ν.3994/2011 ΦΕΚ 16/2-07-2011, υα Φ30223/23257/1024/26-09-2008, και υα Φ30223/30993/923/26-09-2008 ΦΕΚ τ.Β2009/29-09-2008» ,και το τελικό κείμενο να είναι «γγ) για  την απόδοση ως πόρου στο οικείο Ταμείο Προνοίας  και στους διαδόχους αυτού φορείς άρθρου  31 ν.2676/1999, άρθρου 74 ν.3994/2011 ΦΕΚ16/2-07-2011 , υα Φ30223/23257/1024/26-09-2008, και υα Φ30223/30993/923/26-09-2008 ΦΕΚ τ.Β2009/29-09-2008   ».

Το ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑΔ  ΕΛΛΑΔΟΣ θα κάνει ότι πρέπει προς την κατεύθυνση της αλλαγής του περιεχομένου των πιο πάνω διατάξεων με αντίστοιχη ενημέρωση των αρμοδίων ,της Κυβέρνησης και των κομμάτων και με επιτόπιες παραστάσεις.

Όμως για την επιτυχία του ανωτέρω στόχου καλούμε τις Διοικήσεις των ΛΕΑΔ αλλά και των Δικηγορικών Συλλόγων συντονισμένα να ενημερώσουν κάθε αρμόδιο ,να ασκήσουν κάθε δυνατή πίεση και να εκφράσουν άμεσα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης την αντίθεσή τους για το περιεχόμενο του άρθρου 61 του κώδικα Δικηγόρων που θίγει καίρια αγαθά κοινωνικής αλληλεγγύης όπως επιγράφεται και το κεφάλαιο ΣΤ του κώδικα.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο πρόεδρος                                                                                                       Ο  γραμματέας

Ι. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                             Τ. ΒΑΡΕΛΗΣ

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΑΔ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ)                                                                (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ)

 

 

Σελίδα 3 από 40