Νοσοκομειακή σύμβαση για ανασφάλιστα παιδιά Δικηγόρων

Εκτύπωση

Νοσοκομειακή σύμβαση για ανασφάλιστα τέκνα Δικγηγόρων

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τη Νοσοκομειακή κάλυψη των ανασφάλιστων παιδιών τους ( μετά το πέρας των σπουδών τους) να επικοινωνήσουν με την Πρόεδρο του Λ.Ε.Α.Δ.Ι (κ. Φωτίκα).