Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική σελίδα του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Υλικό προς ενημέρωση των δικηγόρων σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις

Στο Γραφείο της βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Ι υπάρχουν στη διάθεση κάθε συναδέλφου οι εισηγήσεις και παρεμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των εργασιών της 11ης Ολομέλειας Λ.Ε.Α.Δ Ελλάδας (Ναύπλιο 16-18 Ιουλίου 2010). Ειδικότερα :

1) Ο νέος Ασφαλιστικός Νόμος και Τ.Ν-Συντάξεις των δικηγόρων με βάση το Νέο Νόμο-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης δικηγόρων . Παραδείγματα υπολογισμού σύνταξης για τους ασφαλισμένους  στο ΤΝ .

2) Πιθανές επιπτώσεις στην υπόσταση και λειτουργία των Λ.Ε.Α.Δ από τις πρόσφατες αλλαγές στην άσκηση της δικηγορίας.

3) Το μέλλον των Λ.Ε.Α.Δ ενόψει των νέων ρυθμίσεων .

4)Προβληματισμοί –σκέψεις μετά την ψήφιση των νέων επισήμων νομοθετικών μέτρων κατά των δικηγόρων και κατ΄επέκταση και των Λ.Ε.Α.Δ

5) Φορολογία Λ.Ε.Α.Δ και νέος φορολογικός νόμος  3842/10  

6) Η πορεία του Τ.Υ.Δ.Ε και οι επιπτώσεις της στη λειτουργία της ασφαλιστικής  σύμβασης. Ανάγκη συντονισμού Λ.Ε.Α.Δ-Λ.Ε.Δ.Ε-Τ.Υ.Δ.Ε .

7) Οικονομία και υγειονομικά θέματα του ΤΥΔΕ .

8) Η διάταξη του άρθρου 23 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ για την υποχρέωση της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ‘’ .

9) Προβληματισμοί για την επένδυση των αποθεματικών των Λ.Ε.Α.Δ .