Ιωάννης Πάγκας (Μπάγκα) (1883 περίπου)
Ανήγειρε το Ελληνικό Γυμνάσιο Κορυτσάς


ο τάφος του Ιωάννη Πάγκα (Μπάγκα)
’ Κοιμητήριο Αθηνών