9

10

11

12

13

14

15
Νο11-9 Μιχαήλ Αναστ. Τοσίτσας & σύζυγος Ελένη
Οφθαλμιατρείο Αθήνα
οικονομική ενίσχυση Μιχαήλ Τοσίτσα