1

2

3

4

5

6
Νο5-1 Ο Γεώργιος Χατζηκώνστας (1753-1845).