8

9

10

11

12

13
Νο6-8 Αδελφοί Ζωσιμάδες
Η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων-σήμερα