Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική σελίδα του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Πρόσκληση για παράβολο συμμετοχής και καταστάσεις αθλουμένων

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων

ΤΚ. 45332

Tηλ. 26510-22228 & 37858

Fax:  26510-37840

 www.dsioan.gr

e-mail :


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 27ου Π.Π.Π.Δ.Σ.

                                                                        Ιωάννινα 13 Μαρτίου 2011

                                                                        Αριθμ. εγγράφου 2

ΠΡΟΣ : Όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους και τις ποδοσφαιρικές ομάδες

αυτών, που δήλωσαν συμμετοχή στο 27ο ΠΠΠΔΣ.
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για παράβολο συμμετοχής και  καταστάσεις αθλουμένων            

                                                                  

Αγαπητοί συνάδελφοι.

Ι) Συμμεριζόμαστε και κατανοούμε την αγωνία σας και τις συνεχείς οχλήσεις σας για άμεση αγωνιστική δραστηριότητα, μετά μάλιστα την μεγάλη περίοδο αγωνιστικών κινητοποιήσεων (αποχές) για τους περισσότερους από εμάς.

Μπορεί να υπάρχει η άποψη ή εντύπωση ότι καθυστέρησε η έναρξη των αγώνων, αλλά ο τρόπος διεξαγωγής σε μικρούς ομίλους και ο χρόνος θα αποδείξει το αντίθετο , αφού για αγωνιστικούς λόγους θα πρέπει οι αγώνες, που είναι λίγοι, να γίνουν σε καλές (ανοιξιάτικες) καιρικές συνθήκες και να είναι κοντά στην τελική φάση.

Από την αρχή σας κάναμε γνωστό ότι η τελική φάση του 27ου ΠΠΠΔΣ θα διεξαχθεί με 12 ομάδες, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο (9) του ισχύοντος κανονισμού και παρέχεται το σχετικό δικαίωμα στο διοργανωτή Σύλλογο. Αυτό  σημαίνει μικροί όμιλοι ,λίγοι αγώνες, περιορισμένες μετακινήσεις και έξοδα ,που ήταν και το ζητούμενο της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων, λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας για όλους μας.

ΙΙ) Στο 27ο ΠΠΠΔΣ δήλωσαν συμμετοχή τριάντα επτά (37) ομάδες. Αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε 11 ομίλους και από κάθε όμιλο θα προκρίνεται η πρώτη ομάδα της βαθμολογίας.Με το σημερινό αριθμό των ομάδων προκύπτει ότι  (7) όμιλοι θα έχουν τρεις ομάδες και οι (4) όμιλοι από τέσσερες ομάδες.

Επιλέξαμε μικρούς ομίλους με λίγα ματς, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους (όπως και οι περισσότεροι ζητούσαν) αλλά και προς αποφυγή συμπαιγνίας σε περίπτωση που ήταν λιγότεροι όμιλοι, περισσότερες ομάδες και προκρίνονταν δυο ομάδες από κάθε όμιλο. Πιστεύουμε να δοθεί η δυνατότητα να βρεθούν για πρώτη φορά στην τελική φάση κάποιες ομάδες.

ΙΙΙ) Η προκριματική φάση θα διεξαχθεί από 26-3-2011 μέχρι την 22-5-2011 (ήτοι μεσολαβούν πάνω από εξ Σαββατοκύριακα ,με εξαίρεση το Πάσχα), χωρίς  πιθανότητα παράτασης πέραν της ημερομηνίας αυτής , εκτός ανωτέρας βίας. Ο χρόνος είναι αρκετός, λόγω και των λίγων αγώνων ανά όμιλο.

IV) Η τελική φάση θα γίνει από 25-6-2011 μέχρι την 5-7-2011.

VI) Επειδή έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν το φαινόμενο να δηλώνουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα ομάδες και να μην κατεβαίνουν στους αγώνες ή να συμμετέχουν ομάδες χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος κανονισμού , για να μην αναγκαζόμαστε εκ των υστέρων να μηδενίζουμε ομάδες ,που δεν θα έχουν καταβάλει το παράβολο συμμετοχής ή δεν θα έχουν αποστείλει καταστάσεις αθλουμένων, καλούμε όλες τις ομάδες, που δήλωσαν συμμετοχή ,όπως μέχρι την  17-3-2011, ημέρα Πέμπτη να καταθέσουν στον υπαριθμ. 5407-052165-173 λογαριασμό της Τραπέζης Πειραιώς (με δικαιούχους τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής : Παργανά Μάνθο-Ανδρέα Γόγολο και Σπυρίδωνα Πάϊκα) το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ ,που είναι το παράβολο συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Το σχετικό ένταλμα κατάθεσης πρέπει να στείλουν είτε στο ΦΑΞ του Δ.Σ. Ιωαννίνων είτε στο ΦΑΞ 26510-73789,του κ. Παργανά

Αλλως όποια ποδοσφαιρική ομάδα δεν καταθέσει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία το ποσό αυτό, θα υποστεί τις συνέπειες που προβλέπει το άρθρο 3 παρ. 2 Κανονισμού, ήτοι η δήλωση συμμετοχής θα κηρυχθεί απαράδεκτη και δεν θα περιληφθεί στους ομίλους που θα καταρτιστούν. Ο όρος αυτός θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα.

VII) Καλούνται επίσης οι συμμετέχουσες ομάδες όπως μέχρι την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011 υποβάλλουν με ΦΑΞ ή e-mail κατάσταση αθλουμένων μελών, στην οποία υποχρεωτικά θα αναφέρονται τα εξής στοιχεία για κάθε αγωνιζόμενο :

Για τους δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους : Επώνυμο, όνομα,  πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης ,αριθμός μητρώου και ιδιότητα (δικηγόρος ή ασκούμενος δικηγόρος).Στο τέλος της κατάστασης θα αναφέρεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου (Στο Δικηγορικό Σύλλογο είναι σήμερα εγγεγραμμένα μέλη), στοιχείο απαραίτητο για να κριθεί ο αριθμός των μη δικηγόρων,που έχουν δικαίωμα συμμετοχής . Η κατάσταση για τους ανωτέρω αθλούμενους θα είναι θεωρημένη από τον  Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα κάθε δικηγο-ρικού συλλόγου.

Για τους μη δικηγόρους :  Επώνυμο, όνομα,  πατρώνυμο, ημερο-μηνία γέννησης, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας  και ιδιότητα –υπηρεσία στην οποία εργάζεται. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των συμμετεχόντων. Η κατάσταση για τους ανωτέρω αθλούμενους θα είναι θεωρημένη από τον  εκπρόσωπο κάθε ομάδας. Επίσης και υπηρεσιακή βεβαίωση για κάθε μη δικηγόρο από την υπηρεσία του, ότι εξακολουθεί και σήμερα να εργάζεται σ’ αυτήν και την σχέση που συνδέεται μαζί της.

VIII) Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να ζητήσει περισσότερα στοιχεία ή διευκρινήσεις για όλους τους αθλούμενους και ειδικά των μη δικηγόρων, αν πληρούν τους όρους συμμετοχής στο Πρωτάθλημα.


ΙΧ) Την Δευτέρα 21-3-2011 θα γνωστοποιηθούν οι όμιλοι , χωρίς τη συμμετοχή όσων δε καταθέσουν παράβολο συμμετοχής.


Χ) Για κάθε άλλη ενέργεια ή απόφασή μας θα ενημερωθείτε εγγράφως και εγκαίρως.       


Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΟΓΛΗ                                 ΜΑΝΘΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ