Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική σελίδα του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Εγγραφο προς Ομάδες τελικής φάσης

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

     Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων

     ΤΚ. 45332

      τηλ. 26510-22228

      φαξ. 26510-37840

      site : www.dsioan.gr

 

            ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 27ου Π.Π.Π.Δ.Σ.

                                                                                                   Ιωάννινα 24 Ιουνίου 2011

                                                                       

                                       ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

 ΠΡΟΣ : Ολες τις ποδοσφαιρικές ομάδες  της τελικής φάσης του 27ου ΠΠΠΔΣ.

 ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις –συστάσεις  - ενημέρωση .

                                                           

            Αγαπητοί συνάδελφοι.

Προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά και χωρίς προβλήματα η τελική φάση του 27ου ΠΠΠΔΣ, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα :

1) ΟΥΔΕΙΣ ποδοσφαιριστής αγωνίζεται χωρίς δελτίο.

 Ο παρατηρητής του αγώνα έχει δικαίωμα να ελέγξει αν όσοι αθλητές δηλώνονται στο φύλλο αγώνα, έχουν έγκυρο δελτίο αθλητή. Αν υπάρχει αθλητής χωρίς δελτίο, πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση του παρατηρητή.

2) Σε κάθε αγώνα υπάρχει παρατηρητής, που για την πρώτη φάση είναι οι εξής :

  ΟΜΙΛΟΣ (Α).

                   Σάββατο  25-6-2011                

Α1 : ΔΡΑΚΩΝ            Α2:ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  ΣΑΚΚΑΣ (6973314276)    ΠΕΔΙΝΗΣ

Κυριακή 26-6-2011                

Α2 : ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-Α3:ΡΕΘΥΜΝΟ  ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  (6946281922)    ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ.

Δευτέρα  27-6-2011               

Α3 : ΡΕΘΥΜΝΟ.                         Α1: ΔΡΑΚΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ     ΠΕΤΣΑΛΙ

                                                                 ΟΜΙΛΟΣ (Β).

                                      Σάββατο  25-6-2011                

   Β1 : ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Β2 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΝΑΣΗΣ (6977468008)   ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ

Κυριακή 26-6-2011                

 Β2 : ΚΟΜΟΤΗΝΗ.                      Β3 : ΣΟΛΩΝ.   ΓΟΡΓΟΛΗΣ 6942417681 ΠΕΤΣΑΛΙ.

Δευτέρα  27-6-2011               

Β3 : ΣΟΛΩΝ.                    Β1 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ   ΑΓΓΕΛΗΣ (697235996)  ΑΝΑΤΟΛΗΣ

                                                               ΟΜΙΛΟΣ (Γ).

                                      Σάββατο  25-6-2011                 

   Γ1 : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                           Γ2 : ΓΙΑΝΝΕΝΑ   ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΥΑΣ

Κυριακή 26-6-2011                

Γ2 : ΓΙΑΝΝΕΝΑ.      Γ3 : ΗΡΑΚΛΕΙΟ      ΝΙΚΟΛΟΣ(6946980826)             ΚΡΥΑΣ

Δευτέρα  27-6-2011               

Γ3 : ΗΡΑΚΛΕΙΟ.      Γ1 : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ     ΖΩΛΑΣ 6947610858     ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ                  

                                                              ΟΜΙΛΟΣ (Δ).

                                      Σάββατο  25-6-2011                

Δ1 : ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ-Δ2:ΛΑΡΙΣΑ      ΝΙΚΟΛΟΣ(6946980826)     ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Κυριακή 26-6-2011                

Δ2 : ΛΑΡΙΣΑ.         -        Δ3 : ΠΥΡΓΟΣ  ΣΑΚΚΑΣ (6973314276     ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ

Δευτέρα  27-6-2011               

   Δ3 : ΠΥΡΓΟΣ-      Δ1: ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΚΑΣ (6973314276    ΠΕΔΙΝΗΣ                

Σε κάθε αγώνα εκτός του ορισμένου παρατηρητή,εφόσον απαιτούν οι συνθήκες , θα ορίζεται και δεύτερος παρατηρητής.

3) Για κάθε ομάδα υπάρχει σύνδεσμος επικοινωνίας , με τον οποίο θα επικοινωνεί κάθε εκπρόσωπος ομάδας ή αθλητής, για οποιοδήποτε πρόβλημα, που είναι οι εξής :

     ΟΜΙΛΟΣ (Α) : ΔΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 6974926111 & ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ : 6947157152

 ΟΜΙΛΟΣ (Β) : ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6972335996 & ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ  6945903356.

 ΟΜΙΛΟΣ (Γ) : ΖΔΡΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τηλ. 6974478845 & ΠΑΡΓΑΝΑΣ ΜΑΝΘΟΣ 6947029215.

ΟΜΙΛΟΣ (Δ) : ΜΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6944821203 & ΒΙΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 6948947370.

Εκτός των ανωτέρω συνδέσμων, μπορείτε να ενημερώνεστε τηλεφωνικά από τους Σπύρο Πάϊκα 693256719 και Ανδρέα Γόγολο  6945778071:

4) Σε κάθε αγώνα θα παρευρίσκεται επίσημος ιατρός με δυο άτομα από το Σωματείο των ΣΑΜΑΡΙΤΩΝ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

5) Οι εκπρόσωποι των Ομάδων έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν τα μέλη τους για τις διατάξεις του κανονισμού όσον αφορά την αγωνιστική συμπεριφορά τους και τις συνέπειες για την παράβασή τους.

6) Οι συμμετέχουσες ομάδες πέραν των αγωνιστικών υποχρεώσεων είναι υποχρεωμένες να συμμετέχουν και στις παράλληλες εκδηλώσεις , που γίνονται με επιμέλεια και δαπάνες του Οργανωτή Συλλόγου.

7) Προς όλους τους αθλητές με δαπάνες του Οργανωτή θα παρέχο-νται υπηρεσίες φυσιοθεραπείας για αποκατάσταση τραυματισμών  από τους φυσιοθεραπευτές μας κ.κ. Αλεξίου Αντώνη, τηλ. 6946684777 και Αναγνωστόπουλου Βασίλη τηλ. 6932353408.

Υπεύθυνος για τον διοργανωτή : Ζδράβος Ιωάννης –τηλ. 6974478845.

8) Καταστάσεις αθλουμένων : Σας χορηγείται φωτ/φο όλων των υποβληθέντων καταστάσεων αθλουμένων των ομάδων της τελικής φάσης.

Ηδη γίνεται προσπάθεια ανάρτησης αυτών στη σελίδα του ΛΕΑΔΙ, στο Leadi.gr.

9) Υπόλοιπα ποινών : Για το θέμα αυτό, για το οποίο οχληθήκαμε επιμόνως σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :

Οι ομάδες που μετέχουν στην τελική φάση δεν έχουν αποβληθέντες και τιμωρημένους ποδοσφαιριστές από τους αγώνες του 27ου ΠΠΠΔΣ.

Δεν γνωρίζουμε ούτε τις ποινές ούτε τα υπόλοιπα των ποινών από την τελική φάση του 26ου ΠΠΠΔΣ των τότε αποβληθέντων ποδοσφαιριστών, αφού η Πειθαρ-χική Επιτροπή και Οργανωτική Επιτροπή του 26ου ΠΠΠΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών , παρά τις επίμονες οχλήσεις μας από την αρχή του τρέχοντος πρωταθλή-ματος δεν μας γνωστοποίησε ποινές σε ποδοσφαιριστές, που είχαν αποβληθεί στην τελική φάση, αλλά ούτε μας μεταβίβασε το αρχείο των εκδοθέντων δελτίων αθλητών, δυσκολεύοντας αφάνταστα το έργο μας .

Δεν γνωρίζουμε αν η Πειθαρχική Επιτροπή και η Οργανωτική Επιτροπή του 26ου ΠΠΠΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών γνωστοποίησε τις ποινές στις ομάδες των αποβληθέντων αθλητών, οπότε αυτές γνωρίζουν το υπόλοιπο των ποινών των ποδοσφαιριστών τους και έχουν τουλάχιστον ηθική υποχρέωση, σύμ-φωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού,  να το γνωστοποιήσουν στις διαγωνιζόμενες ομάδες,άλλως αποκτούν παράνομα πλεονέκτημα σε βάρος των συναδέλφων τους.

10) Για την υποβολή ενστάσεων και κάθε άλλου εγγράφου αιτήματος, οι ομάδες μπορούν να στέλνουν στα  ΦΑΞ : 26510- 73.789 και  26510-39719.

Ολες οι συμμετέχουσες ομάδες θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τα ΦΑΞ των ξενοδοχείων τους στην Οργανωτική Επιτροπή για να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας και αποστολής εγγράφων.

11) Διευκρινήσεις για τις ισοβαθμίες :  

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού για την βαθμολογία των ομάδων στην τελική φάση ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1,2 και 3.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας  ομάδων ισχύουν  τα εξής : για τις ομάδες που ισοβαθμούν  συντάσσεται βοηθητικός πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών  που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.

Αν μετά τη σύνταξη του παραπάνω ειδικού πίνακα (π.χ. έχουν φέρει ισοπαλία μεταξύ τους) προκύπτει νέα ισοβαθμία τότε , για τις ομάδες που ισοβαθμούν στον παραπάνω βοηθητικό πίνακα συντάσσεται άλλος βοηθητικός πίνακας με βάση τον οποίο προηγείται η ομάδα  που έχει τον καλύτερο συντελεστή των τερμάτων που έχει πετύχει και των τερμάτων που έχει δεχθεί σε όλους τους αγώνες,αν δεν έχουν την ίδια διαφορά ,προηγείται η ομάδα που έχει επιτύχει τα περισσότερα τέρματα. Αν και μετά τις παραπάνω διαδικασίες προκύψει νέα ισοβαθμία ομάδων, γίνεται κλήρωση.

12) Διευκρινήσεις για την διάρκεια των αγώνων της προημιτελικής φάσης και της ημιτελικής φάσης σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια των αγώνων :

Σύμφωνα με τον κανονισμό (άρθρο 21 παρ.5) υπάρχει κενό ως προς τι θα ισχύσει για τους αγώνες της προημιτελικής και ημιτελικής φάσης,σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Η Επιτροπή αποφάσισε και στις δυο φάσεις αυτές να ισχύσει το εξής :  αν ο αγώνας είναι ισόπαλος, θα ακολουθεί ημίωρη παράταση, δυο ημίχρονα των 15’ έκαστο, αν και μετά την παράταση το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο θα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι.

Αν υπάρχει ισοπαλία στον μικρό ή στον μεγάλο τελικό στην κανονική διάρκεια του αγώνα, αμέσως με την συμπλήρωση  της κανονικής διάρκειας του αγώνα θα ακολουθεί ημίωρη παράταση και πέναλτι.

13) Αγώνες κατάταξης : Μετά από προφορικές συζητήσεις, αποδεχόμενοι σχετικό αίτημα και για λόγους οικονομίας των συμμετεχουσών ομάδων , ειδικά οι αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 9-12, θα γίνουν μόνο το πρωϊ της  Τετάρτης 29-6-2011 και η κατάταξη των ομάδων στις θέσεις αυτές θα γίνει με το σύνολο των βαθμών όλων των αγώνων, που έχουν δώσει.

Οι αγώνες αυτοί επιβάλλονται να γίνουν , για να μπορέσουν οι ομάδες που θα αποκλειστούν να χρησιμοποιήσουν όλους τους αθλητές τους και να μην φύγουν με δυο 60λεπτα.

Θα θέλαμε την έγγραφη απάντηση και δέσμευση  όλων των ομάδων μέχρι την Κυριακή στις 13.00 στα ΦΑΞ : 26510-73789 και 26510-37840, αν οι ομάδες σας  θα  συμμετάσχουν στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8 και στον μικρό τελικό, ανεξάρτητα με την θέση που θα καταλάβουν οι ομάδες κατά την πρώτη φάση.

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στους αγώνες κατάταξης και στο μικρό τελικό, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα γίνει προσπάθεια τέλεσης αγώνα Fair play.

14) Οι εκπρόσωποι παρακαλούνται να υποβάλλουν εγγράφως μέχρι την Τρίτη 28-6-2011 και ώρα 13.30 τα θέματα ,που επιθυμούν να συζητηθούν στη συνδιάσκεψη των εκπροσώπων της 3-7-2011.

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην σελίδα : Leadi.gr.

                                           Για την Επιτροπή

         Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                           

           ΜΑΝΘΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ