Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική σελίδα του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Εκθεση παρατηρητή

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 27ΟΥ ΠΠΠΔΣ

     ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ .................... ............................................................................

 

ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ : ..............................................................................

1) ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

2)  ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΓΩΝΑ.

3) ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ -  ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ & ΦΙΛΑΘΛΩΝ

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

4) ΑΛΛΑ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ :

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

5) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

                                                            ΙΩΑΝΝΙΝΑ     /6/2011

                                                            Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................