Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ.Σ.

Η ετήσια τακτική απολογιστική Γενική
Συνέλευση του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. για έγκριση
Ισολογισμού & Απολογισμού έτους 2022 και
Προϋπολογισμού έτους 2023, θα πραγματοποιηθεί
την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα
12.00’, στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου
Ιωαννίνων.


Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική
Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη
26 Σεπτεμβρίου 2023, την ίδια ώρα και στον ίδιο
χώρο.

Εκ του Δ.Σ.