Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει της χριστουγεννιάτικης γιορτής για τα παιδιά που θα συνδιοργανώσουμε με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων, καλούνται τα μέλη μας με παιδιά που εισήχθησαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, να καταθέσουν αίτηση για την χορήγηση χρηματικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού του ΛΕΑΔΙ, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό εγγραφής στην οικεία σχολή.

Επίσης, τα μέλη μας που απέκτησαν τέκνο εντός των ετών 2021 και 2022, καλούνται να δηλώσουν τούτο στην Γραμματεία του Συλλόγου, για την πρόβλεψη σχετικού δώρου.

Εκ του Δ.Σ. του ΛΕΑΔΙ