Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ Ιωαννίνων, το οποίο ανέλαβε τα καθήκοντά του την 5-5-2017 και έχει τριετή θητεία (έως Μάιο 2020), αποτελείται από τους :

Πρόεδρος : Βασίλειος Γ. Τσιάλιος, οδός Αράπη αρ. 2 , τηλ. 2651065465 και 6944619819. Ε-mail: [email protected]

Αντιπρόεδρος : Μαρία Οδ. Κιτσάκη, οδός Αράπη αρ. 2 , τηλ. 2651033775 και 6949725898, Ε-mail: [email protected]

Γραμματέας : Δήμητρα Α. Τσίπη, οδός Μ. Αγγέλου αρ. 14 , τηλ. 2651021174 και 6974789811, Ε-mail: [email protected]

Ταμίας : Μαρία – Νεκταρία Γρ. Παπαδοπούλου, οδός Καλούδη αρ. 6, τηλ. 2651023297 και 6977820310, Ε-mail: [email protected]

Μέλος : Μαρία Π. Τσιόγκα , οδός Χ. Τρικούπη αρ. 26, τηλ. 2651038878 και 6947684841, Ε-mail: [email protected]