Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ Ιωαννίνων, το οποίο ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 4-11-2021, με θητεία έως Μάιο 2024, αποτελείται από τους :


Πρόεδρος : Βασίλης Τσιάλιος, οδός Αράπη αρ. 2, τηλ. 2651065465 και 6944619819. e-mail: [email protected]


Αντιπρόεδρος : Δήμητρα Γατσιάνη, οδός Ν. Ζέρβα 19, τηλ. 2651073789 και 6942681223, e-mail:  [email protected]


Γραμματέας : Χαρά Σιώλου, οδός Βλαχλείδη αρ. 9, τηλ. 2651072072 και 6980493322, e-mail: [email protected]


Ταμίας : Μαρία – Νεκταρία Παπαδοπούλου, οδός Καλούδη αρ. 6, τηλ. 2651023297 και 6977820310, e-mail: [email protected]


Μέλος : Αναστασία Βάσσου, οδός Καποδιστρίου αρ. 45, τηλ. 2651040292 και 6946791139, e-mail: [email protected]