Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Τραπεζικός Λογαριασμός ΛΕΑΔΙ

Τράπεζα Πειραιώς : 5406 047609 555 (IBAN: GR04 0172 4060 0054 0604 7609 555)