Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Ετήσια Εκδήλωση

 

Από το έτος 1990 , το τότε Ταμείο Πρόνοιας και στη συνέχεια το Λ.Ε.Α.Δ.Ι , με τη συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, διοργανώνει ετήσια Χριστουγεννιάτική εκδήλωση για τα παιδιά των συναδέλφων ηλικίας Δημοτικού Σχολείου και για τα επιτυχόντα στα Ανώτατα  και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα . Η γιορτή έχει μεγάλη επιτυχία και πλήθος παιδιών και συναδέλφων παρευρίσκεται στη γιορτή όπου δίνονται πλούσια δώρα στα μικρότερα παιδιά ,στα δε επιτυχόντα στα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι χρηματικά ποσά και αναμνηστικά έπαθλα εκ μέρους του Λ.Ε.Α.Δ.Ι .

 

χριστουγεννιατικη γιορτη 2009

χριστουγεννιατικη γιορτη 2008

χριστουγεννιατικη γιορτη 2004