Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΕ  ΚΔΑΠ

Υπενθυμίζεται στα μέλη μας ότι, κατόπιν σύναψης συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης των τέκνων των μελών του Δ.Σ.Ι. , ηλικίας 5-12 ετών, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης της Μητροπόλεως Ιωαννίνων, επί της οδού Καβασίλων 6 στα Ιωάννινα, έναντι μηνιαίου ποσού ογδόντα (80 ευρώ) για κάθε τέκνο, με ωράριο λειτουργίας από 13.30 έως 21.30. Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται, καλούνται να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Συλλόγου και για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις να απευθυνθούν στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Νεκταρία Βαγγελή (τηλ. επικοινωνίας  6936160977).