Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

Η ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00’στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Μαΐου 2019, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.