Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ενόψει της χριστουγεννιάτικης γιορτής για τα παιδιά, που θα
συνδιοργανώσουμε με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων, καλούνται
τα μέλη μας με παιδιά που εισήχθησαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας εντός
του έτους, να καταθέσουν αίτηση για την χορήγηση χρηματικής
ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού του ΛΕΑΔΙ,
συνοδευόμενη από πιστοποιητικό εγγραφής στην Σχολή.

Επίσης, τα μέλη μας που απέκτησαν τέκνο εντός τους έτους 2023,
καλούνται να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Συλλόγου, για την
πρόβλεψη δώρου.

Εκ του Δ.Σ. του ΛΕΑΔΙ