Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΑΔΙ – ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ.Σ.

Η ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. για έγκριση Ισολογισμού &  Απολογισμού ετών 2019 – 2020 και Προϋπολογισμού έτους 2021, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 και ώρα 12.30’, στην αίθουσα του Μ.Ο.Δ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Εκ του Δ.Σ.