Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο του ΛΕΑΔΙ απασχόλησε από την πρώτη στιγμή η διερεύνηση της δυνατότητας παροχής οικονομικής ενίσχυσης λόγω της τρέχουσας αναστολής εργασιών εξαιτίας της πανδημίας. Ωστόσο, μια τέτοια οριζόντια παροχή δεν συνάδει με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Κανονισμού που αφορούν τους σκοπούς και τις παροχές του Ταμείου μας, αλλά και με την γενικότερη φιλοσοφία των ΛΕΑΔ. Επιπλέον προσκρούει στους καταστατικούς περιορισμούς που αφορούν το ετήσιο ύψος των χορηγηθέντων επιδομάτων (άρθρο 15 παρ. 4).

Ο ΛΕΑΔΙ συνδράμει οικονομικά τον συνάδελφο – μέλος για το διάστημα που δεν μπόρεσε να εργασθεί λόγω ασθένειας, ατυχήματος ή σοβαρού προσωπικού προβλήματος. Ταυτόχρονα, διατηρεί εξασφαλισμένες την εφάπαξ αποζημίωσή του, τις παροχές που προβλέπονται και δικαιούται και (εφόσον το επιθυμεί) μία άκρως ευνοϊκή σύμβαση νοσοκομειακής περίθαλψης. Ενεργεί κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους καταστατικούς όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς, που διαφυλάσσουν την συνέχεια του Ταμείου μας.

Είναι αλήθεια πως η τρέχουσα συγκυρία έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Ως Συμβούλιο οφείλουμε θεσμικά να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα τόσο των Μελών μας όσο και του Συνόλου, με γνώμονα τους καταστατικούς όρους και περιορισμούς, αλλά και έχοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους συστάθηκαν οι ΛΕΑΔ όπως και το γεγονός ότι δεν υποκαθιστούν αρμοδιότητες της Πολιτείας. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και παραμένουμε σε εγρήγορση γιατί οι συνθήκες είναι ευμετάβλητες και επηρεάζουν τις ενέργειες όλων μας. Σε κάθε περίπτωση το Ταμείο μας είναι παρόν για να βοηθήσει τον συνάδελφο που έχει ανάγκη, όπως πράττει πάντα.