Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Απόστολος Αρσάκης

thumb_arsakisΟ Απόστολος Αρσάκης , από το Χοτίχοβο της επαρχίας Πρεμετής, γιατρός στο Βουκουρέστι . Γεννήθηκε το 1792 και απεβίωσε το 1874 . Διετέλεσε υπουργός εξωτερικών της Ρουμανίας και Πρόεδρος του υπουργικού Συμβουλίου της Ρουμανίας και για λίγο πρωθυπουργός της Ρουμανίας . Ιδρυσε με δωρεά του το Αρσάκειο Παρθεναγωγείο .Εδωσε 1.200.000 δρχ. για τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία .