Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Αποτελέσματα αγώνων και βαθμολογίες

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

    

Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων

                 ΤΚ. 45332

               τηλ. 26510-22228

    φαξ. 26510-37840

site : www.dsioan.gr

 

          ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 27ου Π.Π.Π.Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

                            

          Αγαπητοί συνάδελφοι.

Γνωρίζετε όλοι σας την υποχρέωση να αποστέλλετε έγκαιρα τα φύλα αγώνος στην Οργανωτική Επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός και όπως επιβάλλεται, για να υπάρχει ενημέρωση και να συνταχθούν οι Βαθμολογικοί πίνακες.

Σύμφωνα με την κλήρωση, το συνταχθέν και κοινοποιηθέν πρόγραμμα των αγώνων ,όλοι οι αγώνες έπρεπε να περαιωθούν την 21-22/5/2011, εκτός όσων εγγράφως ζήτησαν να τελέσουν αργότερα τους αγώνες τους.

Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία ,που έχουμε στη διάθεσή μας, η κατάσταση έχει ως ακολούθως :

          ΟΜΙΛΟΙ :   

Α’ ΟΜΙΛΟΣ : ΔΡΑΚΩΝ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ : ΣΟΛΩΝ – ΑΙΓΙΟ – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ- ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ : ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΑΤΡΑ

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ –ΑΡΤΑ – ΑΓΡΙΝΙΟ.

Ε’ ΟΜΙΛΟΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΛΑΜΙΑ.

ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΚΟΖΑΝΗ – ΒΕΡΟΙΑ.

Ζ’ ΟΜΙΛΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΟ-ΡΟΔΟΣ-ΧΑΝΙΑ.

Η’ ΟΜΙΛΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΘΕΜΙΣ .

Θ’ ΟΜΙΛΟΣ: ΕΔΕΣΣΑ-ΠΥΡΓΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ

Ι’ ΟΜΙΛΟΣ : ΛΑΡΙΣΑ – ΞΑΝΘΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ.

ΙΑ’ ΟΜΙΛΟΣ: ΒΟΛΟΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ- ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΣΕΡΡΕΣ

 

                       Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Α Γ Ω Ν Ω Ν

Α’ ΟΜΙΛΟΣ :

ΝΟΜΟΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ      1-5                                      βαθμολογία

ΔΡΑΚΩΝ – ΝΟΜΟΣ       2-1                                      ΧΑΛΚΙΔΑ      7-1  6 βαθμοί

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΔΡΑΚΩΝ     2-0                                      ΔΡΑΚΩΝ     3-4   4   «

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΝΟΜΟΣ                                               ΝΟΜΟΣ       2-8    1   «

ΝΟΜΟΣ – ΔΡΑΚΩΝ       1-1

ΔΡΑΚΩΝ – ΧΑΛΚΙΔΑ    

Β’ ΟΜΙΛΟΣ :

 ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΣΟΛΩΝ    0-6      ΑΙΓΙΟ – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ        0-1

 ΣΟΛΩΝ – ΑΙΓΙΟ          5-0      ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 2-0

 ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ- ΣΟΛΩΝ            ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΑΙΓΙΟ

ΣΟΛΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ     9-0     ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ – ΑΙΓΙΟ

 ΑΙΓΙΟ – ΣΟΛΩΝ                     ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ

 ΣΟΛΩΝ – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ           ΑΙΓΙΟ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Βαθμολογία 

ΣΟΛΩΝ                    20-0    9 βαθμοί

ΚΟΡΙΝΘΟΣ             2-15      3    «

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ            1-2      3    «

ΑΙΓΙΟ                      0-6      0    «

 

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ :

 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 5-3      ΠΑΤΡΑ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ         ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΠΑΤΡΑ 0-1

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  2-0    ΠΑΤΡΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ       3-3   ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ-ΠΑΤΡΑ 2-0 α.α.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ  5-2      ΠΑΤΡΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ        ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΑΤΡΑ

Βαθμολογία 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  9-2   9 βαθμοί      

ΚΑΛΑΜΑΤΑ       8-6   4 βαθμοί

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ   6-11  4   «

ΠΑΤΡΑ              1-2   3   «  

 

 

 

 

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ :

 ΑΡΤΑ – ΑΓΡΙΝΙΟ                

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – ΑΡΤΑ       

 ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ     0-2

 ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΡΤΑ                  

 ΑΡΤΑ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ      

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – ΑΓΡΙΝΙΟ  

Βαθμολογία

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ   2-0     3 βαθμοί

ΑΓΡΙΝΙΟ           0-2      0    «

ΑΡΤΑ                0-0      0    «

 

Ε’ ΟΜΙΛΟΣ :

  ΛΑΜΙΑ – ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ              1-3

  ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ        4-1

 ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΛΑΜΙΑ                 

  ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΛΑΜΙΑ      

  ΚΑΤΕΡΙΝΗ –  ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 

  ΛΑΜΙΑ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ                

Βαθμολογία

ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ       7-2        6 βαθμοί

ΛΑΜΙΑ                      1-3         0  «

ΚΑΤΕΡΙΝΗ                1-4         0    «

 

ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ:

ΒΕΡΟΙΑ – ΚΟΖΑΝΗ                  0-1

 ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΚΟΖΑΝΗ           1-0

 ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΒΕΡΟΙΑ             9-1

 ΚΟΖΑΝΗ – ΒΕΡΟΙΑ                3-2

 ΚΟΖΑΝΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ         

 ΒΕΡΟΙΑ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ          

Βαθμολογία

                                              ΚΟΖΑΝΗ                  4-2   6 βαθμοί       

                      ΚΟΜΟΤΗΝΗ        10-1   6   «

                   ΒΕΡΟΙΑ               2-4   0   «

Ζ’ ΟΜΙΛΟΣ:

  ΧΑΝΙΑ –ΡΕΘΥΜΝΟ      0-1

 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΡΟΔΟΣ      1-0

 ΡΟΔΟΣ –ΧΑΝΙΑ            1-1

 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΧΑΝΙΑ       1-1

 ΡΟΔΟΣ – ΡΕΘΥΜΝΟ      0-1

 ΧΑΝΙΑ – ΡΟΔΟΣ           0-1

Βαθμολογία

ΡΕΘΥΜΝΟ  4-1    10 βαθμοί

ΡΟΔΟΣ       2-2     4    «

ΧΑΝΙΑ        1-4     2    « 

 

 

Η’ ΟΜΙΛΟΣ:

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΕΜΙΣ          7-1

ΘΕΜΙΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ         1-2

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ     2-3

ΘΕΜΙΣ  – ΠΕΙΡΑΙΑΣ          0-5

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΘΕΜΙΣ         ………..

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ     ……..

Βαθμολογία

   ΗΡΑΚΛΕΙΟ  3-2      6 βαθμοί

                                     ΠΕΙΡΑΙΑΣ   14-3    6 «

                                     ΘΕΜΙΣ        2-14    0  «

 

Θ’ ΟΜΙΛΟΣ:

ΠΥΡΓΟΣ- ΕΔΕΣΣΑ          2-0

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΕΔΕΣΣΑ       0-3

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΥΡΓΟΣ      2-7

ΕΔΕΣΣΑ – ΠΥΡΓΟΣ         ……

ΕΔΕΣΣΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ       ………

ΠΥΡΓΟΣ  – ΤΡΙΠΟΛΗ      ………

                                      βαθμολογία                            

ΠΥΡΓΟΣ       9-2   6 βαθμοί

ΕΔΕΣΣΑ        3-2  3    «

ΤΡΙΠΟΛΗ     2-10  0     «

Ι’ ΟΜΙΛΟΣ :

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΛΑΡΙΣΑ   ……….

ΛΑΡΙΣΑ – ΞΑΝΘΗ                    2-1

ΞΑΝΘΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ    1-0

ΛΑΡΙΣΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ      …….

ΞΑΝΘΗ –  ΛΑΡΙΣΑ                         …..

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΞΑΝΘΗ      ………

Βαθμολογία

ΛΑΡΙΣΑ                           2-1  3 βαθμοί

ΞΑΝΘΗ                            2-2  3   «

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ        0-1  0     «

ΙΑ’ ΟΜΙΛΟΣ:

 ΣΕΡΡΕΣ – ΒΟΛΟΣ   3-1   ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ –ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  2-0

 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΣΕΡΡΕΣ         ΜΕΓΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΒΟΛΟΣ  2-3

 ΣΕΡΡΕΣ – ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3-2   ΒΟΛΟΣ- ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ    1-1

 ΒΟΛΟΣ – ΣΕΡΡΕΣ  6-0        ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

 ΣΕΡΡΕΣ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ    ΒΟΛΟΣ – ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΣΕΡΡΕΣ   ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ -ΒΟΛΟΣ

Βαθμολογία                     

                                         ΒΟΛΟΣ                           9-4      6 βαθμοί

                                         ΣΕΡΡΕΣ                           6-9     6   βαθμοί

                                       ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ                 3-1    4 βαθμοί

                                      ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ         4-6     0   «             

         

          Το παρόν ,όπως και όλα τα έγγραφα  της Οργανωτικής Επιτροπής , θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες του δικηγορικού Συλλόγου και του ΛΕΑΔ Ιωαννίνων (WWW.LEADI.gr).

                                       Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         

                                    ΜΑΝΘΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ