Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο ΛΕΑΔΙ προμηθεύτηκε και θα χορηγήσει στα μέλη του χίλιες (1.000) προστατευτικές μάσκες και τετρακόσια (400) αντισηπτικά χεριών, για την προστασία τους από τον covid-19, κατά την διάρκεια της παραμονής τους στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου. Το υλικό θα διατίθεται τμηματικά, από την Δευτέρα 4 Μαΐου, στον χώρο έκδοσης γραμματίων.