Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Δελτία και φύλλα αγώνων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

     Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων

                 ΤΚ. 45332

               τηλ. 26510-22228

    φαξ. 26510-37840

site : www.dsioan.gr

 

            ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 27ου Π.Π.Π.Δ.Σ.

                                                           Ιωάννινα 13 Απριλίου 2011

                                                                        Αριθμ. Εγγράφου 12

 ΠΡΟΣ : Ολες τις ποδοσφαιρικές ομάδες

ΘΕΜΑ : Δελτία και φύλλα αγώνων.

 2 & 3-4-2011 

                                                           

 

            Αγαπητοί συνάδελφοι

            1) Όσοι έχετε αποστείλει ελλιπή δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίων  θα πρέπει άμεσα να τα συμπληρώσετε, διότι διαφορετικά δεν θα εκδοθούν.

          Από τον κανονισμό και την πρακτική είναι γνωστό ότι προκειμένου για δικηγόρους υποβάλλουμε αίτηση με (3) φωτογραφίες, φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας και βεβαίωση του Συλλόγου. Καλό θα είναι για τους δικηγόρους να αναφέρετε στη βεβαίωση του Συλλόγου και το ΦΕΚ διορισμού του δικηγόρου.

          2) Για τους δημοσίους υπαλλήλους και τις άλλες κατηγορίες των μη δικηγόρων υποβάλετε αίτηση με (3) φωτογραφίες, βεβαίωση του φορέα ή της υπηρεσίας απασχόλησης και ΦΕΚ διορισμού ,που είναι πλέον απαραίτητο για την διάγνωση ότι ο υπάλληλος συνδέεται με σύμβαση μόνιμη σχέση δημοσίου δικαίου με το φορέα απασχόλησης, όπως απαιτεί το άρθρο(4) του κανονισμού.

          3) Θα πρέπει να στείλετε άμεσα αντίγραφα των φύλλων αγώνων, που έχει διεξάγει η κάθε ομάδα, για να υπάρχει ενημέρωση για τα αποτελέσματα και τις τυχόν αποβολές ποδοσφαιριστών. Υπόχρεη είναι η γηπεδούχος ομάδα, αλλά δικαίωμα έχει και η φιλοξενούμενη ομάδα να το στείλει.

          Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στις ενδιαφερόμενες ομάδες και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του δικηγορικού Συλλόγου και του ΛΕΑΔ Ιωαννίνων (WWW.LEADI.gr).

                                  Για την Επιτροπή

Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΝΘΟΣ ΠΑΡΑΓΑΝΑΣ