Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Δελτία ποδοσφαιριστών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

     Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων

                 ΤΚ. 45332

               τηλ. 26510-22228

    φαξ. 26510-37840

site : www.dsioan.gr

 

            ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 27ου Π.Π.Π.Δ.Σ.

                                                          Ιωάννινα 15 Απριλίου 2011

                                                                     Αριθμ. Εγγράφου  14

 ΠΡΟΣ : Τις ποδοσφαιρικές ομάδες

ΘΕΜΑ : Δελτία ποδοσφαιριστών

                                                             

            Αγαπητοί συνάδελφοι.

            Σε συνέχεια των υπαριθμ. 7/1-4-2011 και 10/8-4-2011  εγγράφων μας, σας γνωστοποιούμε ότι εγκρίθηκε η έκδοση των κάτωθι δελτίων ,που ζητήθηκαν :

          1) Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ : ΛΑΧΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΛΟΥΚΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΡΕΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΛΑΣΙΟΥ , ΛΙΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ .

          2) Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ : ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ δημόσιος υπάλληλος και ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, δικαστικός υπάλληλος.

          ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των ομάδων, πριν ζητήσουν την έκδοση δελτίων, να συμβουλεύονται τον ισχύοντα κανονισμό . Ειδικά υπενθυμίζω ότι για την έκδοση δελτίων σε δημοσίους υπαλλήλους ,απαιτείται πλέον να συνδέονται με το φορέα τους με σύμβαση εργασίας δημοσίου δικαίου και όχι οποιαδήποτε άλλη μορφή εργασιακής σχέσης.

Οσοι έχουν στείλει ελλιπή δικαιολογητικά παρακαλούνται να τα συμπληρώσουν, όπως φωτογραφίες (π.χ. έστειλαν μια) κλπ, για να είναι δυνατή η έκδοση δελτίων.

          Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στις ενδιαφερόμενες ομάδες και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του δικηγορικού Συλλόγου και του ΛΕΑΔ Ιωαννίνων (WWW.LEADI.gr).

                                      Για την Επιτροπή

   Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ