Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Εκθεση παρατηρητή

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 27ΟΥ ΠΠΠΔΣ

     ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ……………….. ………………………………………………………………….

 

ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ : ……………………………………………………………………

1) ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

2)  ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΓΩΝΑ.

3) ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ –  ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ & ΦΙΛΑΘΛΩΝ

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

4) ΑΛΛΑ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ :

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

5) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

                                                            ΙΩΑΝΝΙΝΑ     /6/2011

                                                            Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….