Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ.Σ.

Η ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. για έγκριση Ισολογισμού &  Απολογισμού έτους 2021 και Προϋπολογισμού έτους 2022, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 και ώρα 12.30’, στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Εκ του Δ.Σ.