Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΑΔΙ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ GENERALI

Παρακαλούνται τα μέλη του ΛΕΑΔΙ που είναι ασφαλισμένοι στην GENERALI να τακτοποιήσουν το αργότερο μέχρι την 30 η Νοεμβρίου 2019 την εισφορά τους για τα ασφάλιστρα του α΄ εξαμήνου 2019, που ανέρχεται σε:

– 127,60 € για ατομικό ασφαλιστήριο και
– 274,10 € για οικογενειακό ασφαλιστήριο

Στα ζευγάρια ασφαλισμένων συναδέλφων, ο μεν συνάδελφος με προστατευόμενα μέλη καταβάλει 146,60 € και ο/η σύζυγος 127,60 €. Η καταβολή γίνεται στον λογαριασμό όψεως του ΛΕΑΔΙ στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό: 5406 047609 555 με αιτιολογία: «ονοματεπώνυμο μέλους – ασφάλιστρα α΄ εξαμήνου 2019». Επισημαίνεται ότι από το μέρισμα του Ιουλίου παρακρατήθηκαν ασφάλιστρα μέχρι και β’ εξαμήνου 2018.

Εκ του Δ.Σ. του ΛΕΑΔΙ