Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΑΔΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ GENERALI

Παρακαλούνται τα μέλη του ΛΕΑΔΙ που είναι ασφαλισμένα στην ομαδική σύμβαση της GENERALI να καταβάλλουν την εισφορά τους για τα ασφάλιστρα του β΄ εξαμήνου 2019, που ανέρχεται σε:
127,60 € για ατομικό ασφαλιστήριο και
274,10 € για οικογενειακό ασφαλιστήριο
Στα ζευγάρια ασφαλισμένων συναδέλφων, ο μεν συνάδελφος με προστατευόμενα μέλη καταβάλει 146,60 € και ο/η σύζυγος 127,60 €.
Η καταβολή γίνεται στον λογαριασμό όψεως του ΛΕΑΔΙ στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό: 5406 047609 555 με αιτιολογία: «ονοματεπώνυμο μέλους – ασφάλιστρα β΄ εξαμήνου 2019».
Εκ του Δ.Σ. του ΛΕΑΔΙ