Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ GENERALI Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

Παρακαλούνται τα μέλη του ΛΕΑΔΙ που είναι ασφαλισμένοι στην GENERALI να τακτοποιήσουν το αργότερο μέχρι την 30η Μαΐου 2019 την εισφορά τους για τα ασφάλιστρα του β΄ εξαμήνου 2018, που ανέρχεται σε:

  • 127,60 € για ατομικό ασφαλιστήριο και
  • 274,10 € για οικογενειακό ασφαλιστήριο

Στα ζευγάρια ασφαλισμένων συναδέλφων, ο μεν συνάδελφος με προστατευόμενα μέλη καταβάλει 146,60 € και ο/η σύζυγος 127,60 €.

Η καταβολή γίνεται στον λογαριασμό όψεως του ΛΕΑΔΙ στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό: 5406 047609 555 με αιτιολογία: «ονοματεπώνυμο μέλους – ασφάλιστρα β΄ εξαμήνου 2018».

Επισημαίνεται ότι από το μέρισμα του Δεκεμβρίου είχαν παρακρατηθεί ασφάλιστρα για το α’ εξάμηνο 2018.

Παρακαλούνται επίσης τα μέλη με παλαιότερες οφειλές να τις εξοφλήσουν άμεσα διότι το ΛΕΑΔΙ είναι υποχρεωμένο από την ασφαλιστική σύμβαση να ενημερώσει σχετικά την GENERALI προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία διαγραφής σύμφωνα με τον ασφαλιστικό νόμο.