Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Γεωργίου Σταύρου –Τζαπαλάμου

thumb_stavrouΗ οικογένεια Γεωργίου Σταύρου –Τζαπαλάμου καταγόταν από τα Γιάννενα . Είχε εμπορικές ρίζες στην Βενετία στις αρχές του 18ου  αι και ανέδειξε τον Σταύρου Ιωάννη διαχειριστή μιας σχεδόν πολυεθνικής εταιρίας, με ανταποκρίσεις με άλλους εμπορικούς οίκους Ελλήνων σχεδόν σε όλη την Ευρώπη . Οι γιοί του , Γεώργιος Σταύρου και Σωτήριος , συνέχισαν το έργο του πατέρα τους , ο δε πρώτος ,φίλος του Γεωργίου Σίνα , αναδείχθηκε και αυτός ως μια από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της παροικίας της Βιέννης .Το 1842 ,εγκαταλείποντας την πατρική  του καριέρα και αναμειγνυόμενος με τα πολιτικά της Ελλάδας , κατέβηκε στην πατρίδα για να υπηρετήσει τον Καποδίστρια , στενός φίλος όντας του τελευταίου .Χάρησε με τη ιδιόχειρη διαθήκη του  στην πόλη των Ιωαννίνων ένα Ορφανοτροφείο αρρένων και για το σκοπό αυτό χάρισε 65 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και 40.000 δρχ. ,και οι μεν 40.000 δρχ. θα διατεθούν για την ανέγερση του Ορφανοτροφείου ,οι δε μετοχές θα παραμείνουν στην Τράπεζα και με τους τόκους θα καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας του Ιδρύματος .

Στον Γεώργιο Σταύρου εξάλλου , οφείλεται ουσιαστικά η ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας : Με την εμπειρία των εμπορικών και τραπεζικών συναλλαγών του εμπορικού του οίκου στη Βιέννη , ο Γεώργιος Σταύρου υπήρξε το καταλληλότερο άτομο για την ίδρυση της Τράπεζας στην Ελλάδα .Μετά από πολυετείς προσπάθειες του Γεωργίου Σταύρου , ιδρύεται το 1842 η Εθνική Τράπεζα : Από τους πρώτους μετόχους υπήρξε το ελληνικό κράτος με 1000 μετοχές , ο ελβετός φιλέλληνας Εϋνάρδος με 500 και ο Νικόλαος Ζωσιμάς με άλλες 500 ,καθώς και άλλοι , όπως ο Γεώργιος Σταύρου , αλλά με πολύ λιγότερες μετοχές .Μάλιστα ,ο Νικόλαος Ζωσιμάς είχε σκοπό να μεταφέρει τεράστια ποσά των δωρεών του που είχε καταθέσει στη Ρωσία και να τα μετατρέψει σε μετοχές τη Εθνικής Τράπεζας .Αυτός ο σκοπός δεν εκπληρώθηκε ποτέ γιατί ο μεγάλος αυτός ευεργέτης Νικόλαος Ζωσιμάς πέθανε την ίδια χρονιά της ίδρυσής της .