Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Γήπεδα τέλεσης αγώνων πρώτης φάσης -Πρακτικό κλήρωσης τελικής φάσης

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων

 ΤΚ. 45332

 τηλ. 26510-22228

 φαξ. 26510-37840

  site : www.dsioan.gr

                                                                                                            Ιωάννινα 22 Ιουνίου 2011

 

                        ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 27ου Π.Π.Π.Δ.Σ.

                                 ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ                     

                                                           

            Στα Ιωάννινα σήμερα 22 Ιουνίου 2011 και ώρα 10.00 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων και ύστερα από επικοινωνία με τους εκπροσώπους των ομάδων, για πρακτικούς λόγους καθορίστηκαν τα γήπεδα της προκριματικής φάσης των αγώνων της τελικής φάσης, ως ακολούθως :

 

       ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ   18.45

  ΟΜΙΛΟΣ (Α).

    Α1. ΔΡΑΚΩΝ.

          Α2. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ.

        Α3.ΡΕΘΥΜΝΟ.

  Πρώτη φάση

Σάββατο  25-6-2011                 ρεπό :     Α3. ΡΕΘΥΜΝΟ.

   Γηπεδούχος                        φιλοξενούμενη                               γήπεδο

Α1 : ΔΡΑΚΩΝ                            Α2 : ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ                            ΠΕΔΙΝΗΣ

Κυριακή 26-6-2011               ρεπό :      Α1. ΔΡΑΚΩΝ.

   Γηπεδούχος                        φιλοξενούμενη                               γήπεδο

Α2 : ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ.                       Α3 : ΡΕΘΥΜΝΟ.                     ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ.

Δευτέρα  27-6-2011             ρεπό :      Α2.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

   Γηπεδούχος                        φιλοξενούμενη                              γήπεδο

Α3 : ΡΕΘΥΜΝΟ.                        Α1 : ΔΡΑΚΩΝ.                              ΠΕΤΣΑΛΙ

                                       

 

 

 ΟΜΙΛΟΣ (Β).

                                                                   Β1.ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

                                                                   Β2.ΚΟΜΟΤΗΝΗ.

                                                                   Β3.ΣΟΛΩΝ.

Πρώτη φάση

Σάββατο  25-6-2011                 ρεπό :     Β3.ΣΟΛΩΝ.

   Γηπεδούχος                        φιλοξενούμενη                               γήπεδο

Β1 : ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ                   Β2 : ΚΟΜΟΤΗΝΗ.              ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ

Κυριακή 26-6-2011               ρεπό :      Β1.ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

   Γηπεδούχος                        φιλοξενούμενη                           γήπεδο

Β2 : ΚΟΜΟΤΗΝΗ.                      Β3 : ΣΟΛΩΝ.                             ΠΕΤΣΑΛΙ.

Δευτέρα  27-6-2011             ρεπό :      Β2. ΚΟΜΟΤΗΝΗ.

   Γηπεδούχος                        φιλοξενούμενη                               γήπεδο

Β3 : ΣΟΛΩΝ.                             Β1 : ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ                    ΑΝΑΤΟΛΗΣ

                                                         

  ΟΜΙΛΟΣ (Γ).

                                                                      Γ1.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ.

                                                                      Γ2.ΓΙΑΝΝΕΝΑ.

                                                                      Γ3.ΗΡΑΚΛΕΙΟ.

 Πρώτη φάση

Σάββατο  25-6-2011                 ρεπό :     Γ3. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

   Γηπεδούχος                        φιλοξενούμενη                               γήπεδο

Γ1 : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                    Γ2 : ΓΙΑΝΝΕΝΑ                    ΚΡΥΑΣ

Κυριακή 26-6-2011               ρεπό :      Γ1.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ.

   Γηπεδούχος                        φιλοξενούμενη                               γήπεδο

Γ2 : ΓΙΑΝΝΕΝΑ.                        Γ3 : ΗΡΑΚΛΕΙΟ.                             ΚΡΥΑΣ

Δευτέρα  27-6-2011             ρεπό :      Γ2.ΓΙΑΝΝΕΝΑ

   Γηπεδούχος                        φιλοξενούμενη                               γήπεδο

Γ3 : ΗΡΑΚΛΕΙΟ.                        Γ1 : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ         ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ                 

                                       

 

  ΟΜΙΛΟΣ (Δ).

                                                                      Δ1. ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ.

                                                                      Δ2. ΛΑΡΙΣΑ.

                                                                      Δ3. ΠΥΡΓΟΣ.

Πρώτη φάση

Σάββατο  25-6-2011                 ρεπό :     Δ3. ΠΥΡΓΟΣ.

   Γηπεδούχος                        φιλοξενούμενη                               γήπεδο

Δ1 : ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ.                       Δ2 :ΛΑΡΙΣΑ                       ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Κυριακή 26-6-2011               ρεπό :      Δ1. ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ.

   Γηπεδούχος                        φιλοξενούμενη                          γήπεδο

Δ2 : ΛΑΡΙΣΑ.                            Δ3 : ΠΥΡΓΟΣ                  ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ

Δευτέρα  27-6-2011             ρεπό :      Δ2.ΛΑΡΙΣΑ.

   Γηπεδούχος                        φιλοξενούμενη                               γήπεδο

Δ3 : ΠΥΡΓΟΣ.                            Δ1: ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΠΕΔΙΝΗΣ                         

          Επίσης η ώρα έναρξης των αγώνων ορίζεται για την 18.45.

        Μετά την φάση αυτή θα γίνει ,κατόπιν συμφωνίας των συμμετεχόντων, θα γίνει ο ορισμός των γηπέδων για τους περαιτέρω αγώνες.