Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Κωνσταντίνος Ζάππας

thumb_konstantinos-zappasΟ Κωνσταντίνος Ζάππας , ανιψιός του Ευάγγελου Ζάππα , από το Λάμποβο επίσης , που απεβίωσε το 1892 , ίδρυσε ’’εν ζωή ‘’ το Ζάππειο Παρθεναγωγείο .