Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ GENERALI

Παρακαλούνται τα μέλη του ΛΕΑΔΙ που είναι ασφαλισμένα στην ομαδική σύμβαση της GENERALI να καταβάλλουν, το αργότερο μέχρι την 30 η Ιανουαρίου 2022, την εισφορά τους για τα ασφάλιστρα του β΄ εξαμήνου 2020, που ανέρχεται σε:

  • 127,60 € για ατομικό ασφαλιστήριο και
  • 274,10 € για οικογενειακό ασφαλιστήριο .

Στα ζευγάρια ασφαλισμένων συναδέλφων, ο μεν συνάδελφος με προστατευόμενα μέλη καταβάλει 146,60 € και ο/η σύζυγος 127,60 €.

Η καταβολή γίνεται στον λογαριασμό όψεως του ΛΕΑΔΙ στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό: 5406 047609 555 με αιτιολογία: «ονοματεπώνυμο μέλους – ασφάλιστρα β΄ εξαμήνου 2020».

Επισημαίνεται ότι για τα ασφάλιστρα: β’ εξαμήνου 2019, α’ εξαμήνου 2020 και β’ εξαμήνου 2020, δεν παρακρατήθηκε οποιοδήποτε ποσό από το μέρισμα και η σχετική υποχρέωση βαρύνει εξολοκλήρου τα μέλη. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι συνάδελφοι που δεν έχουν καταβάλει ασφάλιστρα προηγούμενων εξαμήνων, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό.

Σε κάθε περίπτωση οι υποχρεώσεις των μελών έχουν καλυφθεί πλήρως από το ΛΕΑΔΙ και όλα τα μέλη διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη.

Εκ του Δ.Σ. του ΛΕΑΔΙ