Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ GENERALI

Παρακαλούνται τα μέλη του ΛΕΑΔΙ που είναι ασφαλισμένα στην ομαδική σύμβαση της GENERALI να καταβάλλουν, το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022, την εισφορά τους για τα ασφάλιστρα έτους 2021, που ανέρχεται σε:

  • 255,02 €  για το ατομικό ασφαλιστήριο και
  • 548,02 €  για το οικογενειακό ασφαλιστήριο .  

Στα ζευγάρια ασφαλισμένων συναδέλφων, ο μεν συνάδελφος με προστατευόμενα μέλη καταβάλει 293,20 € και ο/η σύζυγος 255,02 €.

Η καταβολή γίνεται στον λογαριασμό όψεως του ΛΕΑΔΙ στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό: 5406 047609 555με αιτιολογία: «ονοματεπώνυμο μέλους – ασφάλιστρα 2021».

Η εξόφληση των ασφαλίστρων μπορεί να γίνει εφάπαξ ή τμηματικά.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που έχουν ενημερωθεί ηλεκτρονικά για οφειλές προηγούμενων εξαμήνων, να τις διευθετήσουν το συντομότερο δυνατό.

Εκ του Δ.Σ. του ΛΕΑΔΙ