Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ GENERALI Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022

Παρακαλούνται τα μέλη του ΛΕΑΔΙ που είναι ασφαλισμένα στην ομαδική σύμβαση της GENERALI να καταβάλλουν  το αργότερο μέχρι την 10η Μαρτίου 2023, την εισφορά τους για τα ασφάλιστρα του α΄ εξαμήνου 2022, που ανέρχεται σε:

  • 127,60 €  για ατομικό ασφαλιστήριο και
  • 274,10 €  για οικογενειακό ασφαλιστήριο          

Στα ζευγάρια ασφαλισμένων συναδέλφων, ο μεν συνάδελφος με προστατευόμενα μέλη καταβάλει 146,60 € και ο/η σύζυγος 127,60 €.

Η καταβολή γίνεται στον λογαριασμό όψεως του ΛΕΑΔΙ στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό: 5406 047609 555με αιτιολογία: «ονοματεπώνυμο μέλους – ασφάλιστρα  α΄ εξαμήνου  2022».

Επισημαίνεται ότι τυχόν παρακράτηση από τον διανεμητικό λογαριασμό δεν αφορά το α’ εξάμηνο 2022 αλλά προηγούμενα εξάμηνα.  

Εκ του Δ.Σ. του ΛΕΑΔΙ