Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ GENERALI Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022

Παρακαλούνται τα μέλη του ΛΕΑΔΙ που είναι ασφαλισμένα στην
ομαδική νοσοκομειακή σύμβαση της GENERALI να καταβάλλουν το
αργότερο μέχρι την 30 η Αυγούστου 2023, την εισφορά τους για τα
ασφάλιστρα του β΄ εξαμήνου 2022, που ανέρχεται σε:

 • 127,60 € για ατομικό ασφαλιστήριο και
 • 274,10 € για οικογενειακό ασφαλιστήριο
  Στα ζευγάρια ασφαλισμένων συναδέλφων, ο μεν συνάδελφος με
  προστατευόμενα μέλη καταβάλει 146,60 € και ο/η σύζυγος 127,60 €.
  Η καταβολή γίνεται στον λογαριασμό όψεως του ΛΕΑΔΙ στην
  Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό: 5406 047609 555 με αιτιολογία:
  «ονοματεπώνυμο μέλους – ασφάλιστρα β΄ εξαμήνου 2022».
  Eνημερωτικά mail θα αποσταλούν προσωπικά σε κάθε μέλος από
  την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΛΕΑΔΙ ([email protected]).
  Παρακαλούνται ιδιαιτέρως τα μέλη που ενημερώνονται για
  παλαιότερες οφειλές, να τις τακτοποιήσουν το συντομότερο δυνατόν,
  εφάπαξ ή και τμηματικά, προκειμένου να αποφευχθεί η διαγραφή τους
  από την ασφαλιστική σύμβαση.

Εκ του Δ.Σ. του ΛΕΑΔΙ