Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ GENERALI

Παρακαλούνται τα μέλη του ΛΕΑΔΙ που είναι ασφαλισμένα στην ομαδική σύμβαση της GENERALI να καταβάλλουν την εισφορά τους για τα ασφάλιστρα του α΄ εξαμήνου 2020, που ανέρχεται σε:

  • 127,60 €  για ατομικό ασφαλιστήριο και
  • 274,10 €  για οικογενειακό ασφαλιστήριο .       

Στα ζευγάρια ασφαλισμένων συναδέλφων, ο μεν συνάδελφος με προστατευόμενα μέλη καταβάλει 146,60 € και ο/η σύζυγος 127,60 €.

Η καταβολή γίνεται στον λογαριασμό όψεως του ΛΕΑΔΙ στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό: 5406 047609 555 με αιτιολογία: «ονοματεπώνυμο μέλους – ασφάλιστρα  α΄ εξαμήνου  2020».

Όσα μέλη έχουν την δυνατότητα, μπορούν να καταβάλουν και την εισφορά του β’ εξαμήνου 2020, που συνίσταται στα ίδια ποσά, με αντίστοιχη τροποποίηση της αιτιολογίας.

Επισημαίνεται ότι από τον διανεμητικό λογαριασμό δεν παρακρατήθηκε οιοδήποτε ποσό για ασφάλιστρα έτους 2020. Οι υποχρεώσεις των συμβεβλημένων μελών έχουν καλυφθεί πλήρως από το ΛΕΑΔΙ και όλα τα μέλη διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη.

Εκ του Δ.Σ. του ΛΕΑΔΙ