Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο ΛΕΑΔΙ προμηθεύτηκε και θα χορηγήσει στα μέλη του χίλιες (1.000) προστατευτικές μάσκες και τετρακόσια (400) αντισηπτικά χεριών, για την προστασία τους από τον covid-19, κατά την διάρκεια της παραμονής τους στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου. Το υλικό θα διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο του ΛΕΑΔΙ απασχόλησε από την πρώτη στιγμή η διερεύνηση της δυνατότητας παροχής οικονομικής ενίσχυσης λόγω της τρέχουσας αναστολής εργασιών εξαιτίας της πανδημίας. Ωστόσο, μια τέτοια οριζόντια παροχή δεν συνάδει με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Κανονισμού που

Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΑΔΙ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ GENERALI

Παρακαλούνται τα μέλη του ΛΕΑΔΙ που είναι ασφαλισμένοι στην GENERALI να τακτοποιήσουν το αργότερο μέχρι την 30 η Νοεμβρίου 2019 την εισφορά τους για τα ασφάλιστρα του α΄ εξαμήνου 2019, που ανέρχεται σε: – 127,60 € για ατομικό ασφαλιστήριο και

Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

Η ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00’στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Μαΐου 2019, την ίδια ώρα και

Διαβάστε περισσότερα »

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ GENERALI Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

Παρακαλούνται τα μέλη του ΛΕΑΔΙ που είναι ασφαλισμένοι στην GENERALI να τακτοποιήσουν το αργότερο μέχρι την 30η Μαΐου 2019 την εισφορά τους για τα ασφάλιστρα του β΄ εξαμήνου 2018, που ανέρχεται σε: 127,60 € για ατομικό ασφαλιστήριο και 274,10 €

Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΑΔΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ GENERALI

Παρακαλούνται τα μέλη του ΛΕΑΔΙ που είναι ασφαλισμένοι στην GENERALI να τακτοποιήσουν το αργότερο μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018 την εισφορά τους για τα ασφάλιστρα α΄ εξαμήνου 2018, που ανέρχεται σε: 127,60 € για ατομικό ασφαλιστήριο και 274,10 € για

Διαβάστε περισσότερα »

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

Ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση Λ.Ε.Α.Δ.Ι την Τετάρτη 23 Μαΐου και ώρα 12.30 μ.μ., στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων και επαναληπτική την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Διαβάστε περισσότερα »

Διευκρίνιση αναφορικά με το τέλος σύνταξης επιταγής 0,12 €

Ενημερώνονται οι συνάδελφοι αναφορικά με την καταβολή τέλους εκ 0,12 € υπέρ ΛΕΑΔΙ για τη σύνταξη επιταγής κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου εκτελεστού ή για τη σύνταξη παραγγελίας προς εκτέλεση, πως από το ΛΕΑΔΙ διατίθενται πλέον ένσημα 0,12 € και όχι

Διαβάστε περισσότερα »