Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Ανακοίνωση πληρωμής ασφαλίστρων Generali

Παρακαλούνται τα μέλη του ΛΕΑΔΙ που είναι ασφαλισμένοι στην GENERALI να τακτοποιήσουν το αργότερο μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2017 την εισφορά τους για τα ασφάλιστρα του α΄εξαμήνου 2017, που ανέρχεται σε: 127,60 € για ατομικό ασφαλιστήριο και 274,10 € για

Διαβάστε περισσότερα »

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Ι

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ Ιωαννίνων, το οποίο ανέλαβε τα καθήκοντά του την 5-5-2017 και έχει τριετή θητεία (έως Μάιο 2020), αποτελείται από τους : Βασίλειος Τσιάλιος – Πρόεδρο, Μαρία Κιτσάκη – Αντιπρόεδρο , Δήμητρα Τσίπη – Γραμματέα, Μαρία –

Διαβάστε περισσότερα »

Επείγουσα ανακοίνωση για τη Νοσοκομειακή κάλυψη των μελών μέσω της Generali

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που είναι μέλη του ΛΕΑΔΙ και διατηρούν ασφαλιστική σύμβαση με την GNERALI και δεν έχουν προβεί ακόμη στην καταβολή του ποσού που τους αντιστοιχεί για τα ασφάλιστρα β΄εξαμήνοιυ 2014,σύμφωνα με την από 31-03-2015  επιστολή που έχουν ήδη

Διαβάστε περισσότερα »

Ολομέλεια Ενωσης Λ.Ε.Α.Δ Ελλάδας 25,26,27 Ιουλίου 2014-Λάρισα

Η 15η Ολομέλεια της Ενωσης Λ.Ε.Α.Δ Ελλάδας ( Ε.Λ.Ε.Α.Δ.Ε) θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα από 25 έως και 27 Ιουλίου 2014 . Τα θέματα της Ολομέλειας είναι τα εξής: -Χαρακτήρας των Λ.Ε.Α.Δ -Εποπτεία των Λ.Ε.Α.Δ από το Υπουργείο; ή (Αλλαγές στην

Διαβάστε περισσότερα »

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Ι

Μετά τις εκλογές  της 30ης  Απριλίου 2014 του Λ.Ε.Α.Δ.Ι για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου  και τη συγκρότησή του σε Σώμα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους  : Κατσάνο Παναγιώτη -Πρόεδρο, Τσιάλιο Βασίλειο- Αντιπρόεδρο , Μάντζου Ζωή – Γραμματέα, Τσαμπαλά

Διαβάστε περισσότερα »

Εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ του Λ.Ε.Α.Δ.Ι την 30-4-2014

Την  3oη Απριλίου 2014,ημέρα Τετάρτη  και από ώρα 10,οο πμ έως 13,30 μμ θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ του Λ.Ε.Α.Δ.Ι στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων . Η ανακύρυξη των υποψηφίων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα »